ซ่อม ปั๊มน้ำ ฮิตาชิ – ไอทีซี #1

7.โอริงฝาปิดใบพัดทองเหลือง HEAD PACKING (EPDM) 73 Part. 3PPR060632/V

10 .แหวนรองตัวเรือนปั๊มยาง PACKING G Part.122-3A7RA13152/V (EX,GX,GP) (*อยู่ใต้หัวเรือนปั้มตรงกลาง)

14.1 หัวเรือนปั้มฮิตาชิ HEAD CHAMBER Part. 0PPP022161/V ประมาณ 320 บาท

14.2 สปริงเช็ควาล์วCheck Spring Part. 4A4TA07501 ประมาณ 65 บาท

14.3 ซีลยางกันน้ำรั่ว-ยาง โอริง-ปะเก็น เช็ควาล์ว O RING 2047 Part.122-4A7R843712/V (GX,GP) ประมาณ     (อยู่ใต้ฝาครอบเช็ตวาล์ว)

14.4 ฝาครอบ -ฝาปิดเช็ควาล์วVALVE COVER (LG)  Part. 2PPP02439B ประมาณ 95 บาท

14.5 สกรูสแตนเลส ฝาปิดเช็ควาล์ มี 3 ตัว

14.6 ฝาเติมน้ำ ฮิตาชิ  Part No.122-3PPP060845/V ประมาณ 100 บาท

14.7 โอริง ฝาเติมน้ำ Part No.122-3PPP060845/V ประมาณ 100 บาท

14.8 :ซีลยางกันน้ำรั่ว-ยาง O RING 2021 Part.122-4A7RA07511/V (GX GP) (*อยู่ใต้เรือนปั๊มส่วนต่อกับท่อลงถัง)

14.2.1 เช็ควาล์ว  VALVE WT-P ASS’Y Part.122-3PAX06953A/V  (GX,GP,EX)  ประมาณ 235 บาท 

14.9 ท่อลงถัง DELIVERY NIPPLE(A) Part. 3PPP03711  ประมาณ 165 บาท

15. แหวนยางรองเรือนปั๊ม O RING 2028 Part.122-4A7RA07513/V (GX,GP,EX) (*อยู่ใต้เรือนปั๊ม ด้านน้ำเข้า)

19.1 หน้า แปลนทางน้ำเข้า Part.2PPP047291 ประมาณ 200 บาท

19.4แหวนยางรอง ท่อทางดูด ประมาณ 45 บาท

19.5 ฝาปะกับทางน้ำเข้า Part. 2PAZ07227A/L ประมาณ 85 บาท

19.6แหวนยางรองหน้าแปลนท่อดูด TANK PACKING(A) Part.122-GK4269811/V (GX GP EX)

20. ซีลยางกันน้ำรั่วยาง FREE WASHER (RoHS) Part.122-GK428300A/R/V (อยู่ระหว่างปะกับน้ำเข้ากับท่อเรือนปั๊ม)

21 ชุดอัดอากาศ (ยกชุด) – ตัวเติมอากาศ AIR CHARGER ASS’Y Part.122-2PAD03306A/V ประมาณ 335 บาท

23.1 ท่ออัดอากาศ CONNECTING PIPE ASS’Y(L) Part.3PAZ06087A ประมาณ 135 บาท

27. Free Washer   122-4PPP01401/V

29. ประกับลงถัง Free FLANGE (P) (EX) Part.3PPP050271 ประมาณ 85 บาท

42.1 ฝาปิดข้างถังแรงดัน (มีรู) DRAIN FLANGE Part.4PPP014021 ประมาณ 98 บาท

42.2 จุกเดรนน้ำ จุกปิดสำหรับปล่อยน้ำทิ้งปั้มน้ำฮิตาชิ Part .122-3P2Q539701/V ประมาณ 95 บาท
42.3 โอริง จุกเดรนน้ำ จุกปิดสำหรับปล่อยน้ำทิ้งปั้มน้ำฮิตาชิ

43.ฝาปิดข้างถังแรงดัน ปั้มน้ำฮิตาชิ P FLANGE (EX) Part.3PPP050291 ประมาณ 98 บาท

Raspberry Pi DHT11 DHT22 Temperature and Humidity Sensor Python

sudo pip3 install Adafruit_DHT


แบบที่ 1 

#!/usr/bin/python
import sys
import Adafruit_DHT
while True:
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11, 8) #DHT11
# humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(22, 8) #DHT22
if humidity is not None and temperature is not None:
print (‘Temp={0:0.1f}*C Humidity={1:0.1f} %’.format(temperature, humidity))
else:
print (‘Failed to get reading. Try again!’)

แบบที่ 2

#!/usr/bin/python
import sys
import Adafruit_DHT
import time
sensor=Adafruit_DHT.DHT11 # ใส่อุปกรณ์ที่ใช้ในที่นี้คือ DHT11
#sensor=Adafruit_DHT.DHT22
pin=8 # PIN ของ GPIO ที่เชื่อมต่อกับ DHT
while True:
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
print(‘Temp: {0:0.1f} C Humidity: {1:0.1f} %’.format(temperature, humidity))
else:
print(“Sensor Failure. Check wiring.”);
time.sleep(1);

10.0.18362.836

X64

[10.0.18362.836]
LocalOnlyPatch.x64=1
LocalOnlyOffset.x64=82FC5
LocalOnlyCode.x64=jmpshort
SingleUserPatch.x64=1
SingleUserOffset.x64=0DBFC
SingleUserCode.x64=Zero
DefPolicyPatch.x64=1
DefPolicyOffset.x64=1FE15
DefPolicyCode.x64=CDefPolicy_Query_eax_rcx
SLInitHook.x64=1
SLInitOffset.x64=22DDC
SLInitFunc.x64=New_CSLQuery_Initialize
[10.0.18362.836-SLInit]
bInitialized.x64 =F6A8C
bServerSku.x64 =F6A90
lMaxUserSessions.x64 =F6A94
bAppServerAllowed.x64 =F6A9C
bRemoteConnAllowed.x64=F6AA0
bMultimonAllowed.x64 =F6AA4
ulMaxDebugSessions.x64=F6AA8
bFUSEnabled.x64 =F6AAC

Install Windows Server Backup Feature Windows Server 2012 R2 without source (Have Internet)

เรื่องหา Source path ไม่เจอซึ่งปกติจะเก็บอยู่ใน C:\sources\sxs

ให้ เข้า CMD แบบ admin

ลองสั่ง

DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:WindowsServerBackup /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs

ถ้าไม่ได้ก็ download online โดยสั่ง

DISM /online /enable-feature /featurename:WindowsServerBackup /all

Reset หมึก EPSON L380 L383 L385 L485

ปกติเครืองพิมพ์  Epson L380 L383 L385 L485 ใช้ไปสักพัก แผ่นซับหมึกใต้เครื่องจะเต็ม ต้องเปลี่ยนแผ่นซับ โดยยกไปศูนย์เสีย เงินกันอีก

เวลาแผ่นซับหมึกเต็ม Epson L385 ไฟหมึก กับ กระดาษจะ ติดสลับกัน หากเป็น L485 มีจอ

 

แต่ตอนนี้ มีแผ่นซับมาขาย มาให้เปลี่ยน ถูกๆ แต่เปลี่ยนแล้ว เครื่องพิมพ์ยัง Error ต้อง Reset ใหม่ โดยโปรแกรม Epson L380 Resetter

https://bit.ly/2Of2Kf8 pass:SOHELAHMED

 

พอกด OK ไปสองสามหน แล้ว เข้า Task Manager แล้ว Kill  Process ทิ้ง

ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์

 

QuasarARM การกลับมาแก้ตัวอีกครั้ง #4

วันนี้ทำการตรวจสอบ PCB แผ่นแรก หลังการบัดกรี STM32F100 ว่าต้องปรับแก้หรือไม่  โดยตรวจสอบขาต่างๆว่ามีการ เชื่อมติดกับ PCB  ไหม ตะกั่วช๊อตขาระหว่างกันหรือเปล่า ทำการแก้ไข ดูดตะกั่ว ออกใช้ทองแดงซับตะกั่วออก จนดูว่า น่าจะไปรอดแล้ว

ทำการ วัดขา VCC กับ GND ว่ามีการช็อตกันไหม พอพบว่า OK ก็เริ่มเอาอุปกรณ์ใส่ โดย ความตั้งใจแรก คือการเชื่อมระบบ เบื้องต้นให้ทำงาน

คือ  ต่อ Capacitor 15pf 2 ตัว กับ Crystal oscillator 8 เมกะเฮิรตซ์ ให้วงจร ผลิตความถี่  Resistor 390 โอห์มเข้าที่ ขา OSC_IN OSC_OUT

Capacitor 100 nf  muj NRST ,VDD1,2,3 และจุดต่างๆ ที่คาดวา STM32 ต้องใช้

ต่อ R 1K 100K เข้า ฺBoot0

ต่อ R 100 โอห์ม ที่ขา RS_TX RS_RX

ต่อจุดต่อต่างๆ

หลังการบัดกรี วัดวงจรดูแล้วไม่ ช๊อตกัน ทดลองต่อสาย จ่ายไฟ 3.3V จาก Power Supply แล้ว Power ไม่ตัดแสดงว่าไม่ ช๊อตกัน

ต่ออุปกรณ์ LED เชื่อมเพื่อแสดงผลการทำงาน

เสร็จแล้ว ค่อยหาเวลาทำต่อ

การใช้ดิจิตอลมิเตอร์วัดมอสเฟท

ตั้งย่าน วัดสารกึ่งตัวนำ หรือเลือกไปที่ รูป สัญลักษณ์ ไดโอด
1.วัดขา G-D นะครับ  แล้วให้สลับขั่วมิเตอร์แล้ววัดอีกรอบ  ต้องไม่แสดงตัวเลข
2.วัดขา G-S นะครับ  แล้วให้สลับขั่วมิเตอร์แล้ววัดอีกรอบ  ต้องไม่แสดงตัวเลข
3.วัดขา D-S นะครับ  แล้วให้สลับขั่วมิเตอร์แล้ววัดอีกรอบ  ต้องไม่แสดงตัวเลข1ครั้งและแสดงตัวเลข ค่าประมาณ 0.2-0.6  = 1ครั้งครับ

 

ที่มา:http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=7045.0

lost ubuntu 10 root password recovery mode not work

ubuntu ลืมรหัสผ่าน พอ boot มา recovery mode แล้ว จะติดให้ใส่ password

Give root password for maintenance (or type Control-D to continue)

ทำการแก้โดย reboot ใหม่

แล้ว กด shift ค้างยาวๆ ก่อน boot menu หลังกดจะปรากฎ รายการ

เลือกรายการแรก กด e เพื่อแก้ไข  จะแสดงคำสั่งมา ซึ่งยกตัวอย่างเป็น

insmod ext2

set root='(hd0,1)’
search –no-floppy –fs-uuid –set 896c7bf8-d2c1-4844-aa49-95e840b77995\519
echo ‘ Load Linux 2.6.32xxx’
linux /vmlinuz-2.6.32xxx root=UUID=896c7bf8-d2c1-4844-aa49-95e840b77995 ro rootdelay=45
initrd /boot/initrd.img-2.6.32xxx

ในรูป มองหาคำสั่ง linux  แล้ว ลบ ro rootdelay=45 ออก (บางอันเป็น ro recovery nomodeset) เพิ่มตอนท้ายเป็น  rw init=/bin/bash

กลายเป็น

linux /vmlinuz-2.6.32xxx root=UUID=896c7bf8-d2c1-4844-aa49-95e840b77995 rw init=/bin/bash

จากนั้นกด Ctrol-X  เพื่อ boot จะออก มา ที่ root ได้

Arduino Uno + ESP-01 AT Command #1

arduino-uno-esp-01-at-comm

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial esp8266(6,7); //Rx ==> Pin 6; TX ==> Pin7
#define speed8266 115200
void setup()
{
esp8266.begin (speed8266);
Serial.begin(speed8266);
Serial.println(“ESP8266 Setup test – use AT commands”);
}
void loop()
{
while(esp8266.available())
{
Serial.write(esp8266.read());
}
while(Serial.available())
{
esp8266.write(Serial.read());
}
}

arduino-uno-esp-01-at-command-test

+++++

// cr:http://www.instructables.com/id/Using-ESP-01-and-Arduino-UNO/
// cr:https://create.arduino.cc/projecthub/mjrobot/iot-made-easy-w-uno-esp-01-thingspeak-mit-app-inventor-da6a50
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial esp8266(6,7); //Rx ==> Pin 6; TX ==> Pin7
#define speed8266 115200
#define TIMEOUT 5000 // mS
void setup()
{
esp8266.begin (speed8266);
Serial.begin(speed8266);
// send command connect wifi
SendCommand(“AT+RST”, “Ready”);
delay(5000);
SendCommand(“AT+CWMODE=1″,”OK”);

// sss=ssid ,ppp=password
SendCommand(“AT+CWJAP=\”sss\”,\”ppp\””, “OK”);
Serial.println(“ESP8266 Setup test – use AT commands”);
}
void loop()
{
while(esp8266.available())
{
Serial.write(esp8266.read());
}
while(Serial.available())
{
esp8266.write(Serial.read());
}
}
boolean SendCommand(String cmd, String ack){
esp8266.println(cmd); // Send “AT+” command to module
if (!echoFind(ack)) // timed out waiting for ack string
return true; // ack blank or ack found
}

boolean echoFind(String keyword){
byte current_char = 0;
byte keyword_length = keyword.length();
long deadline = millis() + TIMEOUT;
while(millis() < deadline){
if (esp8266.available()){
char ch = esp8266.read();
Serial.write(ch);
if (ch == keyword[current_char])
if (++current_char == keyword_length){
Serial.println();
return true;
}
}
}
return false; // Timed out
}

credit:https://create.arduino.cc/projecthub/mjrobot/iot-made-easy-w-uno-esp-01-thingspeak-mit-app-inventor-da6a50

ไอ้หนุ่มพลังม้า – กินรี

ฟังเพลงนี้คราวแรก โดนเลยครับ

หรือจะเอาแบบ REMIX ก็สนุกดี

 

รักแรกมันแปลกหนักหนา พาอุราเศร้าใจหม่นหมอง 
               
นอนน้ำตานอง น้องรู้มั่งหม้าย

                            
* คิดถึงเธอทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ละถึงวันอาทิตย์ 
                      
นอนเหมือนคนเสียฤทธิ์ คิดแล้วมันซ่าน
                    
อยากจะไปบ้านเธอสักครั้ง ว่าพรือมั่งถ้าบังไปหา 
            
ป๊ะน้องล่ะ อีว่าพรือมั่ง

                     
** คิดแล้วทำตามหัวใจ ใส่เกียร์ไปด้วยพลังม้า 
                        
อันละม้ะ ป๊ะน้องถือปืน บังหลบบ้านก่อน
              
ยอมแม้ชีวิต คิดสักนิดถ้าได้รักน้อง 
               
ตายบังก็ยอม รักน้องคนเดียว

( ซ้ำ * , ** )