QuasarARM การกลับมาแก้ตัวอีกครั้ง #4

วันนี้ทำการตรวจสอบ PCB แผ่นแรก หลังการบัดกรี STM32F100 ว่าต้องปรับแก้หรือไม่  โดยตรวจสอบขาต่างๆว่ามีการ เชื่อมติดกับ PCB  ไหม ตะกั่วช๊อตขาระหว่างกันหรือเปล่า ทำการแก้ไข ดูดตะกั่ว ออกใช้ทองแดงซับตะกั่วออก จนดูว่า น่าจะไปรอดแล้ว ทำการ วัดขา VCC กับ GND ว่ามีการช็อตกันไหม พอพบว่า OK ก็เริ่มเอาอุปกรณ์ใส่ โดย ความตั้งใจแรก คือการเชื่อมระบบ เบื้องต้นให้ทำงาน คือ  ต่อ Capacitor 15pf 2 ตัว กับ Crystal oscillator 8 เมกะเฮิรตซ์ ให้วงจร ผลิตความถี่  Resistor 390 โอห์มเข้าที่ ขา OSC_IN OSC_OUT Capacitor 100 nf  muj NRST ,VDD1,2,3 และจุดต่างๆ ที่คาดวา STM32 ต้องใช้ ต่อ R 1K 100K เข้า ฺBoot0 ต่อ R 100 โอห์ม ที่ขา RS_TX RS_RX ต่อจุดต่อต่างๆ หลังการบัดกรี วัดวงจรดูแล้วไม่ ช๊อตกัน ทดลองต่อสาย จ่ายไฟ 3.3V จาก Power Supply แล้ว Power ไม่ตัดแสดงว่าไม่ ช๊อตกัน ต่ออุปกรณ์ LED เชื่อมเพื่อแสดงผลการทำงาน เสร็จแล้ว ค่อยหาเวลาทำต่อ

การใช้ดิจิตอลมิเตอร์วัดมอสเฟท

ตั้งย่าน วัดสารกึ่งตัวนำ หรือเลือกไปที่ รูป สัญลักษณ์ ไดโอด
1.วัดขา G-D นะครับ  แล้วให้สลับขั่วมิเตอร์แล้ววัดอีกรอบ  ต้องไม่แสดงตัวเลข
2.วัดขา G-S นะครับ  แล้วให้สลับขั่วมิเตอร์แล้ววัดอีกรอบ  ต้องไม่แสดงตัวเลข
3.วัดขา D-S นะครับ  แล้วให้สลับขั่วมิเตอร์แล้ววัดอีกรอบ  ต้องไม่แสดงตัวเลข1ครั้งและแสดงตัวเลข ค่าประมาณ 0.2-0.6  = 1ครั้งครับ

 

ที่มา:http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=7045.0

lost ubuntu 10 root password recovery mode not work

ubuntu ลืมรหัสผ่าน พอ boot มา recovery mode แล้ว จะติดให้ใส่ password

Give root password for maintenance (or type Control-D to continue)

ทำการแก้โดย reboot ใหม่

แล้ว กด shift ค้างยาวๆ ก่อน boot menu หลังกดจะปรากฎ รายการ

เลือกรายการแรก กด e เพื่อแก้ไข  จะแสดงคำสั่งมา ซึ่งยกตัวอย่างเป็น

insmod ext2

set root='(hd0,1)’
search –no-floppy –fs-uuid –set 896c7bf8-d2c1-4844-aa49-95e840b77995\519
echo ‘ Load Linux 2.6.32xxx’
linux /vmlinuz-2.6.32xxx root=UUID=896c7bf8-d2c1-4844-aa49-95e840b77995 ro rootdelay=45
initrd /boot/initrd.img-2.6.32xxx

ในรูป มองหาคำสั่ง linux  แล้ว ลบ ro rootdelay=45 ออก (บางอันเป็น ro recovery nomodeset) เพิ่มตอนท้ายเป็น  rw init=/bin/bash

กลายเป็น

linux /vmlinuz-2.6.32xxx root=UUID=896c7bf8-d2c1-4844-aa49-95e840b77995 rw init=/bin/bash

จากนั้นกด Ctrol-X  เพื่อ boot จะออก มา ที่ root ได้

Arduino Uno + ESP-01 AT Command #1

arduino-uno-esp-01-at-comm

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial esp8266(6,7); //Rx ==> Pin 6; TX ==> Pin7
#define speed8266 115200
void setup()
{
esp8266.begin (speed8266);
Serial.begin(speed8266);
Serial.println(“ESP8266 Setup test – use AT commands”);
}
void loop()
{
while(esp8266.available())
{
Serial.write(esp8266.read());
}
while(Serial.available())
{
esp8266.write(Serial.read());
}
}

arduino-uno-esp-01-at-command-test

+++++

// cr:http://www.instructables.com/id/Using-ESP-01-and-Arduino-UNO/
// cr:https://create.arduino.cc/projecthub/mjrobot/iot-made-easy-w-uno-esp-01-thingspeak-mit-app-inventor-da6a50
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial esp8266(6,7); //Rx ==> Pin 6; TX ==> Pin7
#define speed8266 115200
#define TIMEOUT 5000 // mS
void setup()
{
esp8266.begin (speed8266);
Serial.begin(speed8266);
// send command connect wifi
SendCommand(“AT+RST”, “Ready”);
delay(5000);
SendCommand(“AT+CWMODE=1″,”OK”);

// sss=ssid ,ppp=password
SendCommand(“AT+CWJAP=\”sss\”,\”ppp\””, “OK”);
Serial.println(“ESP8266 Setup test – use AT commands”);
}
void loop()
{
while(esp8266.available())
{
Serial.write(esp8266.read());
}
while(Serial.available())
{
esp8266.write(Serial.read());
}
}
boolean SendCommand(String cmd, String ack){
esp8266.println(cmd); // Send “AT+” command to module
if (!echoFind(ack)) // timed out waiting for ack string
return true; // ack blank or ack found
}

boolean echoFind(String keyword){
byte current_char = 0;
byte keyword_length = keyword.length();
long deadline = millis() + TIMEOUT;
while(millis() < deadline){
if (esp8266.available()){
char ch = esp8266.read();
Serial.write(ch);
if (ch == keyword[current_char])
if (++current_char == keyword_length){
Serial.println();
return true;
}
}
}
return false; // Timed out
}

credit:https://create.arduino.cc/projecthub/mjrobot/iot-made-easy-w-uno-esp-01-thingspeak-mit-app-inventor-da6a50

ไอ้หนุ่มพลังม้า – กินรี

ฟังเพลงนี้คราวแรก โดนเลยครับ

หรือจะเอาแบบ REMIX ก็สนุกดี

 

รักแรกมันแปลกหนักหนา พาอุราเศร้าใจหม่นหมอง 
               
นอนน้ำตานอง น้องรู้มั่งหม้าย

                            
* คิดถึงเธอทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ละถึงวันอาทิตย์ 
                      
นอนเหมือนคนเสียฤทธิ์ คิดแล้วมันซ่าน
                    
อยากจะไปบ้านเธอสักครั้ง ว่าพรือมั่งถ้าบังไปหา 
            
ป๊ะน้องล่ะ อีว่าพรือมั่ง

                     
** คิดแล้วทำตามหัวใจ ใส่เกียร์ไปด้วยพลังม้า 
                        
อันละม้ะ ป๊ะน้องถือปืน บังหลบบ้านก่อน
              
ยอมแม้ชีวิต คิดสักนิดถ้าได้รักน้อง 
               
ตายบังก็ยอม รักน้องคนเดียว

( ซ้ำ * , ** )

สักวันที่ฉันมีเธอ – TONG & JENNIE Version

ออกตามหาซึ่งกันและกัน
เพื่อจะอยู่เคียงกันและกัน
ต่างคนตั้งคำถามและหาคำตอบ
เมื่อไหร่เราจะพบกัน

จากตรงนี้ไปไกลแสนไกล
หรือต้องผ่านเวลาแสนนาน
กับชีวิตที่เหลือฉันรู้ว่าเราต้องได้มาอยู่คู่กัน

เธออยู่ไหน และเธอคือใคร
เธออยู่ไหน เฝ้ารอเธอมา
ฉันอยู่ด้วยความศรัทธาว่าเธอมีจริง

เราเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกัน
นี่คือบัญชาของสรวงสรรค์
ให้เราต้องเจอกันสักวันในชีวิตนี้
เกิดมาดูแลหัวใจอีกดวง
เกิดมาเพื่อรักแค่คนนี้ เกิดมาเพื่อมี
สักวันที่ฉันมีเธอ

ต่างก็พร้อมจะไปด้วยกัน
พร้อมจะออกเดินทางด้วยกัน
ฝากความฝันความหวังและหัวใจเรา
ในมือของกันและกัน

เธออยู่ไหน และเธอคือใคร
เธออยู่ไหน เฝ้ารอเธอมา
ฉันอยู่ด้วยความศรัทธาว่าเธอมีจริง

เราเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกัน
นี่คือบัญชาของสรวงสรรค์
ให้เราต้องเจอกันสักวันในชีวิตนี้
เกิดมาดูแลหัวใจอีกดวง
เกิดมาเพื่อรักแค่คนนี้ เกิดมาเพื่อมีสักวันที่ฉันมีเธอ

เราเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกัน
นี่คือบัญชาของสรวงสรรค์
ให้เราต้องเจอกันสักวันในชีวิตนี้
เกิดมาดูแลหัวใจอีกดวง
เกิดมาเพื่อรักแค่คนนี้
เกิดมาเพื่อมี สักวันที่ฉันมีเธอ

เราเกิดมาดูแลหัวใจอีกดวง
เกิดมาเพื่อรักแค่คนนี้
เกิดมาเพื่อมี สักวันที่ฉันมีเธอ

 

ศิลปินตีนดอย

ก่อนที่ฉันล้มตัวลงนอน
ใจมันคิดถึงเรื่องอื่นเสมอ
กว่าพรุ่งนี้จะเริ่มสว่าง
ทำไหมวันนี้เคว้งคว้างเหลือเกิน
ขอพรพลังบังเกิดดั่งปู่จ๋าน
เผื่อมีนางฟ้าจำแลงลงมาดั่งกล่าวขาน
หวนกำเมืองให้โด่งดังถึงลูกหลาน
อ้ายเป็นนักฮ้องติดดอยอย่างบ่าวบ้าน
บ่ามีตังซื้อไมค์ดีดีไว้อัดเพลง
ยะการเช้าเเลงนี่คือชีวิตที่ยังเป็น
ก็แค่ผู้ชายเหนือที่ตัวเธอไม่เข้าใจ
คิดถึงพรอุ๊ยให้ใช้ชีวิตอยู่เรื่อยไป
อ้ายเดินทางจากเป็นละอ่อนเจียงฮาย
ห่างบ้านมาหลายปีทิ้งความสุขอย่างเดียวดาย
บางอย่างมันยังไม่พร้อมจะใช้ชีวิตในเมืองกรุง
คิดถึงเอื้อมมือจากพ่อแม่ที่คอยจูง

*ก่อนที่ฉันล้มตัวลงนอน
ใจมันคิดถึงเรื่องอื่นเสมอ
กว่าพรุ่งนี้จะเริ่มสว่าง
ทำไหมวันนี้เคว้งคว้างเหลือเกิน
ขอพรพลังบังเกิดดั่งปู่จ๋าน
เผื่อมีนางฟ้าจำแลงลงมาดั่งกล่าวขาน
หวนกำเมืองให้โด่งดังถึงลูกหลาน
อ้ายเป็นนักฮ้องติดดอยไปตามกาลเวลา

ฉันเป็นคนธรรมดา มองบนฟ้าอันเเสนไกล
เป็นคนธรรมดา มองบนฟ้าอันแสนไกล
คนธรรมดา มองบนฟ้าอันแสนไกล
แค่คนธรรมดา ที่มองบนฟ้าอันแสนไกล

ย้อนกลับไปสมัยที่ใช้ mic dynamic
พัฒนา basic ด้วยการมาใช้ mic condenser
ด้วยการวาดฝันว่าเธอกับฉันจะเป็นแร็ปเปอร์
ได้เจอะได้เจอเออกันที่ตีนดอย
ถ้าน้องเฝ้าคอยพี่จะชี้นำ
วันไหนพี่ถลำจะมีน้องที่คอยดึง
แม้ว่าเส้นชัยนั้นอยู่ไกลต้องไปถึง
รักกูรักมึงเป็นพี่น้องร้องตีนดอย
ย้อนกลับไปตอนสมัยตอนเมื่อก่อน
เป็นเด็กละอ่อนชอบวาดฝันและมโน
บ้านของปู่อยู่ติดดอยไม่ถึงโล
โอ้ว โอว วาดฝันกันที่ตีนดอย
/ Hook /

 

Electromagnetic pump ,Solenoid Pump ปั๊มน้ำระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

นิยมใช้ในเครื่อง ชงกาแฟ มีขนาดเล็ก ที่นิยมคือยี่ห้อ ULKA

ปลูกมันฝรั่ง – แบ่งหัวลงปลูก

หลังจาก หลังจากนั่งดูข้อมูลในเว็บเกี่ยวกับการปลูกมันฝรั่งหลายวิธีแล้ว ก็พบว่า เราสามารถจัดแบ่งหัวมันฝรั่งหนึ่งหัว ออกเป็นส่วนๆ ได้ด้วยการ ผ่า แต่ว่า ข้อมูลเรื่องนี้มีน้อยมาก เห็นภาษาไทยแค่เว็บเดียวมีรูป ส่วนใหญ่ จะสอน ปลูกกัน เป็น เป็นการเป็นงาน เป็นไร่ๆ มากกว่า

image

image

image

image