กู้ไฟล์จาก System Volume Information

Windows Explorer

Tool

folder Options

View

ติ๊ก Show Hidden files กับ Hide protected operting system

System Volume Information

ถ้าเข้าไม่ได้ ติด Access in denied

ไปแก้ Security ให้ permission เป็น Administrators เพราะของเดิมมีแต่ System

อีกตัวคือ แก้ Auditing ให้ Administrators Full Contrtol

อย่าลิม Replace all child object ทั้งคู่

เมื่อเข้าไปแล้ว สามารถเข้าไปดู ใน folder ต่างๆ ว่ามี file ที่ต้องการอยู่หรือไม่ ชื่อจะไม่เหมือนเดิมแต่ ext จะแสดงอยู่

 

ดู product key Windows

1.Produkey โดย nirsoft  http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html

รุ่น ที่สามารถดูได้

 • Microsoft Windows 98/ME
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows NT
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows 7 (Doesn’t work with Microsoft Volume Licensing)
 • Microsoft Windows 8 (Doesn’t work with Microsoft Volume Licensing)
 • Microsoft Windows 10 (Doesn’t work with all types of licenses)
 • Microsoft Office 2000 (Only ProductID is displayed)
 • Microsoft Office 2003
 • Microsoft Office 2007
 • Microsoft Office 2010
 • Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Exchange Server 2000
 • Microsoft Exchange Server 2003
 • Visual Studio
 • Some of the Adobe and Autodesk products

2. WMIC

 • Start ช่อง Search พิมพ์ Command Prompt คลิ๊กขวาเลือก Run As Administrator หรือ ปุ่ม Windows + X แล้วกด A
 • ที่ Command Prompt พิมพ์
 • wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey แล้ว Enter

3. Power Shell

 • ที่ PowerShell
 • powershell “(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey”

 

 

Gotek USB FDD Firmware

https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Firmware-Programming

https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com/

http://torlus.com/floppy/forum/viewtopic.php?f=33&t=1683

https://github.com/jfdelnero/HXCFE_file_selector

http://eab.abime.net/showthread.php?t=88002

Disable Online Template Office 2013/2016

Microsoft office 2013/2016 open excel word everytime will link online template through templateservice.office.net

disable

Regedit

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet]
“UseOnlineContent”=dword:00000000

This will stop Office (and Word) to display “Templates from Office.com” in the File New dialog and restrict the templates to the installed ones.

source:https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/msoffice_word-msoffice_custom/is-is-possible-to-disable-officecom-templates/aea8d6c9-879f-418d-b78e-f6c5419ca928

SWR Monitor

การขยาย Client ให้คัดลอก SwrMoniter_Evolution ไปยังเครื่องอื่น

ค่าที่ชี้ DATABASE SERVER อยู่ใน DBDriver

ค่าตอน login อยู่ใน ไฟล์ SwrM_Connection.DTC

Database Server อยู่ที่ folder DATA EVO ชื่อ DTCGPS_EVO

map server อยู่ที่ Swr_Map

 

 

 

ปัญหา Google Drive Backup and Sync บน Server 2008,2012

หลังจากติดตั้งโปรแกรม Google Drive บน Server แล้ว พบว่า  เมื่อ Sign in จะขึ้น

Error  You’re not connected to the internet

การแก้ไข ให้ เปิด Internet Explorer

เลือกรูป เฟืองมุมบนขวา

เลือกInternet Options

เลือก Advanced

ทืหัวข้อ Security

ให้ไปเลือก Use SSL 2.0,Use SSL 3.0 ,Use TLS 1.0,Usee TLS 1.1 ,User TLS 1.2

 

Reset Terminal license (Remote Desktop) on Windows 2008, 2008 R2 and 2012

While Windows installed with Terminal Server role it does work without License for 120 Days on trail license, where within 120 days if the License server is not Connected the server will stop accepting connection with below error and event ID

error no licence

EventID: 1128
Source: TerminalServices-RemoteConnectionManager

The RD Licensing grace period has expired and the service has not registered with a license server with installed licenses. A RD Licensing server is required for continuous operation. A Remote Desktop Session Host server can operate without a license server for 120 days after initial start up.

1128eventid

The official solution is to Activate the RDS/TS CAL License server and point the Server to License server with User/Device License and will be resolve the problem

But if you want to reset the timer and again avail 120 days grace time  here is the solution

The solution was to delete the REG_BINARY in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\GracePeriod
Only leaving the default.
regkey

Note: you must take ownership and give admin users full control to be able to delete this key.

After a reboot the server should be working again for another 120 Days

http://anilgprabhu.blogspot.com/2014/05/reset-trial-terminal-license-on-windows.html