ตามรอยพ่อ – คาราบาว


พ่อคือผู้คิด และผู้สร้างสรรค์ หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิต

ให้เรารู้พอเพียง ให้เรารู้ถูกผิด

ตามเส้นทางชีวิตของพ่อ

* เส้นทางเดินนี้ที่พ่อก้าวไป

พ่อกรุยทางไว้ให้กับเรา

ตามรอยพ่อนำไป จะผ่อนทุกข์บรรเทา

ตามรอยพ่อเกิดเราจะได้ดี

** รอยทางที่พ่อสร้างไว้ ดั่งคำสอนให้เราได้รู้

ถ้าทุกคนรวมใจไว้ แล้วพลังจะยิ่งใหญ่

ใครก็ตามจะมาแยกเราไม่มี

รอยทางที่พ่อสร้างสรรค์ มุ่งสู่ฝันคืนวันสดใส

บ้านของเราจะร่มเย็น และมั่นคงเสมอไป

ต่างคนจงรู้พอเพียง ต่างคนเพียงเข้าใจ

จะสุขกายและใจจนเพียงพอ

SOLO:/

(ซ้ำ *, **)

ถ้าทุกคนรวมไว้ แล้วพลังจะยิ่งใหญ่

ก้าวตามรอยพ่อไป คือความสุข

King of King Thailand

 

เพลง King Of King — รวมศิลปิน
ทำนอง: พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เนื้อร้อง: สุรักษ์ สุขเสวี
Arranger: พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Vocals: รวมศิลปิน

เหนือ บัลลังก์ราชัน ใต้ไตรรงค์ธงไทย โลกระบือลือไกล
กษัตราผู้เปี่ยมน้ำพระทัย ผู้ครองแผ่นดินนี้
พระทรงคอยปัดเป่า ทุกข์และความกังวล หลอมรวมใจปวงชน
ประหนึ่งดังพระนามภูมิพล มหาราชเกริกไกร
โลกต่าง ชื่นชมพระบารมี ล้ำศักดิ์เลิศศรีไปยังแดนไกล
สูงส่งทัดเทียมเทพไท สดุดีไว้ หนึ่งเดียวนี้
* King of Kings, King of Kings
ปกครอง ไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง
King of Kings, King of Kings
ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน
พระทรงครองในทศพิธ ราชธรรม พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคี
King of Kings.
พระองค์ ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทย
ได้อยู่บนผืนแผ่นดินร่ม เย็น ยั่งยืนสืบไป

แผ่นดินของเรา

แผ่นดินของเรา

ถึงอยู่แคว้นใด
ไม่สุขสำราญ
เหมือนอยู่บ้านเรา
ชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี
ทรัพย์จากผืนดิน
สินจากนที
มีสิทธิ์เสรี
สันติครองเมือง
เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์
ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง
โบราณสถานส่งนามประเทือง
เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกล
รักชาติของเรา
ไว้เถิดผองไทย
ผืนแผ่นแหลมทอง
รวมพี่รวมน้องด้วยกัน
รักเกียรติรักวงศ์
เสริมส่งสัมพันธ์
ทูนเทิดเมืองไทยนั้น
ให้ยืนยง

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๔ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ในโอกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนท์ สหราชอาณาจักร เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ ตามทำนองที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ๑๖ ห้องเพลง นำออกบรรเลงครั้งแรก ณ ศาลาผกาภิรมย์ สวนจิตรลดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำริว่า ท่วงทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ Alexandra ไพเราะ และน่าจะใส่ คำร้องภาษาไทยได้ จึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระบรมราชานุญาตให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประพันธ์ คำร้องภาษาไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาเห็นว่า เพลงพระราชนิพนธ์ Alexandra นี้มีเพียง ๑๖ ห้องเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพิ่มเติมโดยมีท่อนกลาง และท่อนท้าย จนครบ ๓๒ ห้องเพลง

====

คำบอกเล่า จาก ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ผู้ประพันธ์เนื้องร้องภาษาไทย
เมื่อเจ้าหญิงอเล็กซานเดอร์แห่งเค้นท์ ราชวงศ์อังกฤษ เสด็จมาเมืองไทยแทนพระองค์สงเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพลง Alexandra เป็นการต้อนรับ เนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษ สมเด็จฯ ทรงเห็นว่ากาลเวลาก็ล่วงเลยไปนานแล้ว ทรงเสียดายทำนองเพลงนี้จะไม่มีผู้รู้เห็น จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ข้าพเจ้าใส่คำเพื่อใช้ประโยชน์ร้องกันต่อไป  จึงได้เพลงแผ่นดินของเรา
กี่ปีมาแล้วที่ความนึกคิดนี้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน ข้าพเจ้าอยากระบายความรู้สึกให้เป็นที่รู้กันว่า ความบันดาลใจในเรื่องนี้มีที่มาจากการสังเกตของข้าพเจ้า ได้รู้เห็นพระราชอัธยาศัย พระราชจริยาวัตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติปฏิบัติ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เสื่อมคลาย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดให้พิมพ์บทกลอนนี้ลงในกระดาษการ์ดแผ่นเล็กๆ พระราชทานข้าราชการ ทหาร พลเรือน และผู้ทำงานเพื่อประเทศชาติ เตือนสติมิให้ท้อถอยในการทำความดี เพราะบ้านเมืองขณะนั้นยุ่งอลเวง น่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศชาติ
ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้กราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใส่ทำนองเพลงในกลอน ” ความฝันอันสูงสุด ” ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ รู้จักกันแพร่หลายทุกวันนี้

Alexandra
Welcome to thee.
Here in this land of sunshine and of flowers
May ye be blessed by the blessing,
That has made our country happy.

สายโลหิต – ชมพู ฟรุ๊ตตี้

ข้าคือชายชาญ ชาติทหาร
วิญญาณ แห่งนักรบไทย
ศึกนี้ หรือศึกไหน
หัวใจไม่เคยหวั่นเกรง

และความรักข้า ก็คือ
ดวงใจ เจ้าดวงนี้เอง
ใครหาญ มาข่มเหง
ข้าเอง จะหยุดมัน

* ออกศึกข้านึกแต่รบ และรบ
จบศึกข้านึกแต่รักเจ้าเท่านั้น
หากรอดชีวิตกลับมาหากัน
หวังให้เจ้านั้นดูแลหัวใจ

** ชีพพลีนี้เพื่อ แผ่นดิน
ชีวา ต้องมามลาย
ยังขอ ปกป้องไว้
ด้วยสาย โลหิตของเรา

( ซ้ำ * , ** )

โดย สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตตี้) ปี 2538

แลรักนิรันดร์กาล ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMC

แช่มช้อย โสภา โวหา ใดจะเปรย
งดงาม เหลือเกิน ใจเพลิน เกินเอื้อนเอ่ย
ฝนยังคู่ฟ้า ปลายังคู่น้ำ น้องนางคนงามกู้อ้ายแต้กา
ฮักนักฮักหลาย มั่นหมายบ่โรยรา
เจ้าเป็นนางฟ้าหรือเทพธิดาบนดอย
โอ้เจ้าหงส์ฟ้า แก้วตาดุจพลอย
บ่ฮิ้อหลุดลอย ให้ใครเชยชม
ดอกรักบ่ลอยลม ก็สุขสมเหลือใด
ผีเสื้อได้ดอมดม ก็สุขล้นในหัวใจ

** ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นตำนานรัก
แต่ใจต้องการนัก แค่เพียงได้รักเจ้าเนิ่นนาน
เมื่อได้พบพาบกับแม่นงคราญจึงสานรัก
กายใจพร้อมพลีภักดิ์เพื่อเพียงได้รักเจ้าเนิ่นนาน

(พูด)
คำฮักน้อง กูปี้จักเอาไว้ในน้ำก็กลัวหนาว
จักเอาไว้พื้นอากาศกลางหาว
ก็กลัวหมอกเหมยซอนดาวลงมาคะลุม
จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม ก็กลัวเจ้าปะใส่แล้วลู่เอาไป
ก็เลยเอาไว้ในอกในใจ ตัวชายปี้นี้ จักหื้อมันไห้อะฮิอะฮี้
ยามปี้นอนสะดุ้งตื่นเววา..

(Rap)
ถ้าหากว่ารักฉันนี้ดุจดังดอกบัวที่ผลิบาน
ภายในฉันจึงสุขล้นเหมือนเจอมักผลเหมือนเจอนิพพาน
แม้เธอเป็นเจ้าเป็นนายฉันพร้อมพลีกายเป็นบริวาร
เป็นแสงสว่างท่ามกลางใจตนแม้ยามมืดมนต์ในอนธกาล
หมู่ยักษ์หมู่มาร มิอาจยั่วยุให้หลงไหล
จักอยู่บำรุงทะนุจนชั่วอายุสงขัย
ถ้าหากประสงค์ไดที่เธอต้องการและเป็นเรื่องดี
ประสงค์นั้นฉันจะกระทำให้เป็นไปตามกรรมวิธี
บนบาทวิถี มีเธอให้เกี้ยวพา
งดงามกว่าแคว้นแดนใดที่พี่ได้ไปได้เที่ยวมา
มโนภาพไม่มีขุ่นแครงและเมื่อมีแสงกระทบตา
จึงเห็นตัวสูเจ้าเป็นเหมือนฮองเฮานั่งเกี้ยวมา
ถ้าหากว่ารักนี้มาค่ากว่าโภคทรัพย์
และมันยังหายากล้ำเหมือนเอดโพธิดำซ่อนในสำรับ
จึงหวงแหนและเก็บรักษาซะยิ่งกว่าม้าไพร่พลจอมทัพ
จะเก็บใว้ให้อยู่ในใจแม้วันเดือนเคลื่อนไปคณานับ

(**,*,**)

ขอบคุณ

HP ML 10 Gen 9 RAID Config

Del หรือ F2 เข้า ฺBios

เลือก Sata Config

เลือก RAID

เข้า CSM Config

เลือก  Enable

เลือก Legacy Only

เธอคือสิ่งสำคัญ – ติ๊ก ชีโร่

กว่าจะได้รู้  กว่าจะเห็นคุณค่า  เมื่อฟ้าเกือบเปลี่ยนสี

สิ่งที่เธอเป็น สิ่งที่ฉันหลงลืม ที่ฉันไม่เคยเห็น เกือบจะสาย

*เป็นเพราะความไม่คุ้น จึงได้มองข้าม ในสิ่งที่สวยงามของเธอ

พอคุ้นเคยต่อกัน ก็เข้าใจ แต่ความใกล้ชิด  จึงทำให้ฉันได้รู้ว่า

เธอคือสิ่งที่มีความสำคัญ สำหรับฉันเธอคือสิ่งที่มีคุณค่า

ยิ่งใกล้เธอ ก็ยิ่งทำให้รักเธอ ยิ่งรู้ว่า ถ้าขาดเธอ โลกนี้ก็คงหมดความหมาย

ซ้ำ *

เพลงนี้ คุณติ๊ก ร้องในงาน งานแถลงข่าว Run More Rice Mini Marathon 2015 เมื่อประมาณ 18 พค. 2558 น่าเสียดายที่เพลงเพราะะ เนื้อหาดีๆนี้
ไม่ได้แพร่หลายออกไป