Entries by อ.เอ้ด

จันทรคราสชาดก จิตรกรรมฝาผนัง แห่ง วัดหนองบัว ท่าวังผา น่าน

ผมได้มีโอกาสมาวัดหนองบัวครั้งแรก ประมาณปี 53 ครั้งแรกที่ได้ชมจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดหนองบัว ก็เข้าใจว่า เป็นชาดก พุทธประวัติ ตามแบบวัดทั่วไป โชคดีเจอผู้รู้มาบอกว่า ภาพส่วนใหญ่เป็นเรื่อง จันทรคราส ชาดก บางส่วนเป็นพุทธประวัติ ได้อธิบายเรื่องราวภาพต่างๆ ที่ผนังอุโบสถ ไว้พอสังเขป ผมได้ถ่ายภาพไว้ แล้วหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเตอร์เน็ต ก่อนสิ้นปี 2555 ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้ง ได้พบกับนักท่องเทียว มาถ่ายภาพ ส่วนใหญ่ก็เดาว่าเป็นพุทธประวัติ เหมือนผมที่มาในครั้งแรก เมื่อไปถาม ลุงคนเฝ้าก็บอกว่าเป็น จันทรคราสชาดก เรื่องราวเก่าแก่ แต่ไม่ได้อธิบายอะไร เพิ่มเติม ทำให้ความเข้าใจไม่กระจ่าง ดังนั้นผม จึงคิดรวมเรื่องราวและอธิบายภาพที่อุโบสถ เผื่อใครที่เดินทางไปที่วัด ได้มีข้อมูลประกอบการถ่ายภาพ และชมภาพได้อย่างเข้าใจดียิ่งขึ้น หากข้อมูลส่วนใดผิดก็แจ้งให้ทราบด้วย เพื่อให้แก้ไขได้ถูกต้องยิ่งขึ้น สำหรับ ประวัติของวัดและผู้วาดสามารถหาได้ทั่วไปตามเวปต่างๆ อยู่ ณ เมืองจำปา ซึ่งมีพญาปันธุเป็นเจ้าเมือง มีครอบครัวของสามีภรรยาคู่หนึ่งอาชีพทำไร่ทำสวน ฐานะยากจนมาก ต่อมาภรรยาได้ตั้งท้องและคลอดบุตรชายคนแรกเป็นผู้ชายได้เกิดสุริยุปราคาขึ้น บิดาจึงตั้งชื่อให้ว่า“สุริยคราส” บิดามารดาได้เลี้ยงดูบุตรชายด้วยความรักใคร่เอาใจใส่ จนบุตรชายคนแรกมีอายุได้ ๒ ปี มารดาจึงตั้งท้องบุตรคนที่ ๒ และคลอดออกมา เป็นผู้ชาย วันที่นางคลอดเกิดจันทรุปราคา […]

get WAN IP arduino

void GetExternalIP() { WiFiClient client; if (!client.connect(“api.ipify.org”, 80)) { Serial.println(“Failed to connect with ‘api.ipify.org’ !”); } else { int timeout = millis() + 5000; client.print(“GET /?format=json HTTP/1.1\r\nHost: api.ipify.org\r\n\r\n”); while (client.available() == 0) { if (timeout – millis() < 0) { Serial.println(“>>> Client Timeout !”); client.stop(); return; } } int size; while ((size = client.available()) > […]

Arduino Fix IP wifi

ใส่ code นี้ตอนกำหนด parameter IPAddress staticIP(192, 168, xx, xx); //ESP static IP address IPAddress gateway(192, 168, xx, 1); //IP Address of your WiFi Router (Gateway) IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); //Subnet mask IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8); //optional IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4); //optionalDNS แทรก code ถัดจาก void setup() // Configures static IP address if (!WiFi.config(staticIP, […]

ESP32 wind Speed (Anemometer) thingspeak+fix IP wifi

// create 04-dec-2019 #include<WiFi.h> #include “ThingSpeak.h” //—————- Fill in your credentails thingspeak 2019 ——————— char ssid[] = “XXXX”; // your network SSID (name) char pass[] = “xxxxxx”; // your network password unsigned long myChannelNumber = xxxxxx; // Replace the 0 with your channel number const char * myWriteAPIKey = “xxxxxxxxxxxx”; // Paste your ThingSpeak Write […]

ที่วัดความเร็วลม Wind Speed (Anemometer) กับ ESP32

ใช้ Interrupt ที่ขา GPIO   attachInterrupt(GPIOPin, ISR, Mode); โดยมีรูปแบบ การตรวจจับการ Interrupt 5 Mode LOW : เกิดเมื่อสัญญาณขา Interrupt เป็น Low HIGH : เกิดเมื่อสัญญาณขา Interrupt เป็น High CHANGE : เกิดเมื่อสัญญาณขา Interrupt มีการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดัน เช่น เปลี่ยนจาก 0 เป็น 3.3V หรือจาก 3.3 เป็น 0V FALLING : เกิดเมื่อสัญญาณขา Interrupt เปลี่ยนจาก High เป็น Lowfrom HIGH to LOW. RISING : เกิดเมื่อสัญญาณขา Interrupt เปลี่ยนจาก […]

Fritzing 0.94

fritzing 0.93b https://fritzing.org/media/downloads/fritzing.0.9.3b.64.pc.zip fritzing 0.94 https://fritzing.org/media/downloads/fritzing.0.9.4.64.pc.zip  

Restoring Network Connection Windows 10 1803 1903 1909 or laster

An Error occurred while reconnecting to Microsoft Windows Network You can’t connect to the file share because it’s not secure. This share requires the obsolete SMB1 protocol, which is unsafe and could expose your system to attack. Your system requires SMB2 or higher. This connection has not been restored. ไปที่ control panel add program & […]

Install DotNet 3.5 Feature Windows Server 2012 R2 without source (Have Internet)

ปัญหาคือ บางครั้ง add .NET Framework 3.5 Feature ใน Add roles and Features Wizard แล้วมีปัญหา เรื่องหา Source path ไม่เจอซึ่งปกติจะเก็บอยู่ใน C:\sources\sxs ให้ เข้า CMD แบบ admin ลองสั่ง DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs ถ้าไม่ได้ก็ download online โดยสั่ง DISM /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /all    

ติดตั้่ง Intel UHD 620 610 615 630 Iris 640 650 windows 7 x86 x64 Driver (modified)

ตรวจสอบ รุ่นของการ์ด Control Panel -> System เปิด Device Manager หรือกด Search เอา มองหา Display Adapters ปกติถ้าไม่ได้ลง Drivers จะแสดง Standard VGA Graphics Adapter เลือก คลิ๊กขวา เลือก Detail ที่ Property เลือกเป็น Hardware Ids ในค่า Value ดูค่าล่างสุด Copy ใน notepad ไว้ เช่น PCI\VEN_8086&DEV_5912 เป็นต้น . Download Intel® HD Graphics Driver for Windows 7*/8.1* for NUC6i3SY, NUC6i5SY 15.45.19.4678 แตกไฟลฺ GFX_WIN10_64_15.45.19.4678.zip ไปที่ […]