กู้ไฟล์จาก System Volume Information

Windows Explorer

Tool

folder Options

View

ติ๊ก Show Hidden files กับ Hide protected operting system

System Volume Information

ถ้าเข้าไม่ได้ ติด Access in denied

ไปแก้ Security ให้ permission เป็น Administrators เพราะของเดิมมีแต่ System

อีกตัวคือ แก้ Auditing ให้ Administrators Full Contrtol

อย่าลิม Replace all child object ทั้งคู่

เมื่อเข้าไปแล้ว สามารถเข้าไปดู ใน folder ต่างๆ ว่ามี file ที่ต้องการอยู่หรือไม่ ชื่อจะไม่เหมือนเดิมแต่ ext จะแสดงอยู่

 

ดู product key Windows

1.Produkey โดย nirsoft  http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html

รุ่น ที่สามารถดูได้

 • Microsoft Windows 98/ME
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows NT
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows 7 (Doesn’t work with Microsoft Volume Licensing)
 • Microsoft Windows 8 (Doesn’t work with Microsoft Volume Licensing)
 • Microsoft Windows 10 (Doesn’t work with all types of licenses)
 • Microsoft Office 2000 (Only ProductID is displayed)
 • Microsoft Office 2003
 • Microsoft Office 2007
 • Microsoft Office 2010
 • Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Exchange Server 2000
 • Microsoft Exchange Server 2003
 • Visual Studio
 • Some of the Adobe and Autodesk products

2. WMIC

 • Start ช่อง Search พิมพ์ Command Prompt คลิ๊กขวาเลือก Run As Administrator หรือ ปุ่ม Windows + X แล้วกด A
 • ที่ Command Prompt พิมพ์
 • wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey แล้ว Enter

3. Power Shell

 • ที่ PowerShell
 • powershell “(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey”