ย้าย Outlook Auto-Complete

ปกติเวลาพิมพ์จะส่งเมล์ แล้วมีรายชื่อขึ้นมา เอง ซึ่งเป็นเมล์เก่าๆ ที่ส่งไปก่อนหน้า อันนี้เรียกว่า Auto-Complete เมื่อเพิ่มหรือย้ายเมล์ ข้อมูลนี้จะไม่ตามไปด้วย ถ้าต้องการ Copy ให้ไปดูที่

Outlook 2007

C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

ไฟล์นามสกุล NK2

Outlook 2010

C:\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\RoamCache.
โดยไฟล์ชื่อ Stream_Autocomplete_0_[long GUID].dat.

เมื่อสร้างเมล์ pst เพิ่มเป็น box ใหม่ มา Auto-complete ไม่ได้ย้ายมา ดังตัวอย่าง

Stream_Autocomplete_0_04629AAC10EF6F43B5628D8369EFB79C ขนาด 40 KB เป็น Auto-Complete ของ pst ที่มาใหม่ -1
Stream_Autocomplete_0_6942810ฺBA4E7934584E67C1F6582A3A1 ขนาด 967 KB เป็น Auto-Complete ของpst เดิม เก่า
Stream_Autocomplete_0_CD9A84CD85102D40A1C3160B37D89FD1 ขนาด 40 KB เป็น Auto-Complete ของ pst ที่มาใหม่ -2

สังเกต Auto-Complete นานแล้วจะขนาดใหญ่ อันที่เล็กๆ 40 KB เท่ากันคือ สร้างมาใหม่

ให้คัดลอก Stream_Autocomplete_0_6942810ฺBA4E7934584E67C1F6582A3A1 ไว้ ที่อื่น แล้ว rename เป็น Stream_Autocomplete_0_04629AAC10EF6F43B5628D8369EFB79C แล้วเอามาทับ ของเดิม Stream_Autocomplete_0_CD9A84CD85102D40A1C3160B37D89FD1 ก็เช่นกัน

อย่าลืมปิด outook และ kill process outlook ทิ้งด้วย ไม่งั้น copy ทับไม่ได้

Enable Network Discovery in Windows 7,8,10 Server 2008,2012,2016

ไปที่ Services เปิด Function ให้เป็น Automatic

DNS Client
Function Discovery Resource Publication
SSDP Discovery
UPnP Device Host

ระบบจะเปลี่ยนจาก Public เป็น Private

Windows 2012 r2 SMB 1

มื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้บนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่กำลังเรียกใช้โพรโทคอล SMB เวอร์ชัน1ให้เพิ่มค่าDisableStrictNameCheckingลงในรีจิสทรี:
ตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรี: HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parametersdword name: DisableStrictNameCheckingค่า dword: 1

10.0.17763.771

[10.0.17763.771]
LocalOnlyPatch.x86=1
LocalOnlyOffset.x86=AFEB4
LocalOnlyCode.x86=jmpshort
SingleUserPatch.x86=1
SingleUserOffset.x86=4D7F5
SingleUserCode.x86=nop
DefPolicyPatch.x86=1
DefPolicyOffset.x86=4BFF9
DefPolicyCode.x86=CDefPolicy_Query_eax_ecx
SLInitHook.x86=1
SLInitOffset.x86=5B30A
SLInitFunc.x86=New_CSLQuery_Initialize

LocalOnlyPatch.x64=1
LocalOnlyOffset.x64=77AD1
LocalOnlyCode.x64=jmpshort
SingleUserPatch.x64=1
SingleUserOffset.x64=1339C
SingleUserCode.x64=Zero
DefPolicyPatch.x64=1
DefPolicyOffset.x64=18025
DefPolicyCode.x64=CDefPolicy_Query_eax_rcx
SLInitHook.x64=1
SLInitOffset.x64=1ACDC
SLInitFunc.x64=New_CSLQuery_Initialize

[10.0.17763.771-SLInit]
bInitialized.x86 =CD79C
bServerSku.x86 =CD7A0
lMaxUserSessions.x86 =CD7A4
bAppServerAllowed.x86 =CD7AC
bRemoteConnAllowed.x86=CD7B0
bMultimonAllowed.x86 =CD7B4
ulMaxDebugSessions.x86=CD7B8
bFUSEnabled.x86 =CD7BC

bServerSku.x64 =ECAB8
lMaxUserSessions.x64 =ECABC
bAppServerAllowed.x64 =ECAC4
bInitialized.x64 =ECAB4
bRemoteConnAllowed.x64=ECAC8
bMultimonAllowed.x64 =ECACC
ulMaxDebugSessions.x64=ECAD0
bFUSEnabled.x64 =ECAD4

DOT NET 4.6.2 Install Error Certificate

ติดตั้ง DOT NET 4.6.2 แล้วขึ้น Error 

NET Framework 4.6.2 has not been installed because
Installation Did Not Succeed
NET Framework 4.6.2 has not been installed because:
A certificate chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust provider

ติดตั้งไม่สำเร็จ

grikt

วิธีแก้คือให้ไปติดตั้ง Certificate จาก microsoft โดยไป download ที่

จะได้ไฟล์  MicrosoftRootCertificateAuthority2011.cer

คลิ๊กขวาที่ ไฟล์ เลือก Install Certificate

ติดตั้งเสร็จ ติดตั้ง DotNet อีกครั้ง

10.0.18362.267

[10.0.18362.267]
LocalOnlyPatch.x64=1
LocalOnlyOffset.x64=82FB5
LocalOnlyCode.x64=jmpshort
SingleUserPatch.x64=1
SingleUserOffset.x64=0DBFC
SingleUserCode.x64=Zero
DefPolicyPatch.x64=1
DefPolicyOffset.x64=1FE15
DefPolicyCode.x64=CDefPolicy_Query_eax_rcx
SLInitHook.x64=1
SLInitOffset.x64=22DDC
SLInitFunc.x64=New_CSLQuery_Initialize

[10.0.18362.267-SLInit]
bInitialized.x64 =F6A8C
bServerSku.x64 =F6A90
lMaxUserSessions.x64 =F6A94
bAppServerAllowed.x64 =F6A9C
bRemoteConnAllowed.x64=F6AA0
bMultimonAllowed.x64 =F6AA4
ulMaxDebugSessions.x64=F6AA8
bFUSEnabled.x64 =F6AAC

Outlook 2010 Contacting Server for Information

Reply Mail ใน outlook แล้วขึ้นกรอบ Contacting Server for Information

จากนั้น Outlook ค้าง

การแก้ไข

วิธี 1

ไปที่ File > Options > Trust Center > Trust Center Settings > Automatic Downloads.

คลิ๊ก เลือก ที่ Don’t download pictures automatically in standard HTML email messages or RSS items in Outlook’s Trust Center.

ถ้าใน Outlook 2010 Service pack 2 จะมีตัวล่างเพิ่มมาคือ

Don’t download pictures in encrypted or signed HTML email messages

ให้เลือกไว้ด้วย

สำหรับเครื่องที่เป็น Office 2010 รุ่นแรก หรือ service pack1 ให้ update เป็น Office 2010 Service Pack 2 ได้ที่

32 bits https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39667

64 bits https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39647

update ซะแล้วชีวิตจะดีขึ้น ตัวแท้ ตัวเทียบ ตัวเทียม ก็ได้

เรียก Regedit เลือก run as administrator
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice14.0Common
เพิ่ม DWORD (32-bit) BlockHTTPImages ใส่ 1
ปิด regedit
แล้ว Restart เครื่อง

Outlook PDF Preview Handler Error

แนวทาง

To manually enable or disable the PDF File Preview integration within Microsoft Outlook, please follow the instructions below:

Within Microsoft Outlook 2010, go to “File” menu and click “Options”.
Select the “Trust Center” link.
Click on the “Trust Center Settings…” button.
Select the “Attachment Handling” menu.
Click on the “Attachment and Document Previewers…” button.
Locate the “zeon PDF PreviewHandler” option from the “File Previewing Options” list.
To enable the PDF File Preview option, place a check in the “zeon PDF PreviewHandler” checkbox.
Note: To disable the PDF File Preview option, remove the check from the “zeon PDF PreviewHandler” checkbox.
Click “OK” to apply the changes.
Note: The “zeon PDF PreviewHandler” File Previewing Option may also be listed as “Nuance PDF PreviewHandler

 

แนวทาง 2

go to Control Panel in windows, click “Default Programs”
in window that opens click associate a file type (…)
browse for .pdf and click “Change Program”
in window that opens select Adobe acrobat/Reader, click OK, close control panel window
now open Adobe Reader (from start menu/shortcut), press crtl+O (open file) and navigate to any folder containing PDF files
you should see windows generating thumbnails (change the folder view if needed) in the “Open File” dialog

Restoring Network Connection Windows 10 1803 1903 1909 or laster

An Error occurred while reconnecting to
Microsoft Windows Network You can’t connect to the file share because it’s not secure. This share
requires the obsolete SMB1 protocol, which is unsafe and could expose your system to attack.
Your system requires SMB2 or higher.

This connection has not been restored.

ไปที่ control panel

add program & feature

ไปเพิ่ม SMB 1.0

แล้ว restart

ถ้ายังไม่ได้

SERVICES.MSC “Run as Admin”

 • “Function Discovery Provider Host” (FDPHost)
  Properties
  Set startup “Automatic (Delayed Start)”
  Start service
 • ทำแบบนี้กับ Service ที่เหลือ
 • Function Discovery Resource Publication service (FDResPub)
  Network Connections (NetMan),
  UPnP Device Host (UPnPHost),
  Peer Name Resolution Protocol (PNRPSvc),
  Peer Networking Grouping (P2PSvc), and
  Peer Networking Identity Manager (P2PIMSvc).