การใช้ดิจิตอลมิเตอร์วัดมอสเฟท

ตั้งย่าน วัดสารกึ่งตัวนำ หรือเลือกไปที่ รูป สัญลักษณ์ ไดโอด
1.วัดขา G-D นะครับ  แล้วให้สลับขั่วมิเตอร์แล้ววัดอีกรอบ  ต้องไม่แสดงตัวเลข
2.วัดขา G-S นะครับ  แล้วให้สลับขั่วมิเตอร์แล้ววัดอีกรอบ  ต้องไม่แสดงตัวเลข
3.วัดขา D-S นะครับ  แล้วให้สลับขั่วมิเตอร์แล้ววัดอีกรอบ  ต้องไม่แสดงตัวเลข1ครั้งและแสดงตัวเลข ค่าประมาณ 0.2-0.6  = 1ครั้งครับ

 

ที่มา:http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=7045.0