รักเหงาเหงา – ฝน นภัส จิวะกิดาการ x ILLSLICK (Cover by JORJOEY & Nicetriumph)

แค่อยากจะขอมองให้ชื่นใจสักครั้ง
Oh sexy bomb girl เธออยู่ในใจของฉัน
ไม่ว่าจะพบเจอใคร ก็ไม่มีใครที่เหมือนอย่างเธอ
แม้อยู่หนใดใจมันยังคิดถึง ย้อนไปช่วงเวลาที่เคยได้ลึกซึ้ง
แต่ไม่ว่าคิดเท่าไหร่ เธอก็คงต้องไปกับเขา

* ฉันนั้นเหงา คุยกับความรู้สึก หนาวลึกๆ ด้วยความคิดถึงเธอ

และทุกครั้งหัวใจมันก็เผลอ เผลอตัวเรียกชื่อเธอ

** ได้ยินไหม ว่าใจดวงนี้ มันบอกว่ารัก มันบอกว่ารัก มันบอกทุกวัน
มันบอกว่าฉัน มีเธอเท่านั้น แต่เธอเท่านั้น
ที่ในหัวใจ ได้ยินไหมเธอ

*** อยากบอกให้รู้ ว่าใจดวงนี้ มันอยากจะย้ำ มันอยากจะย้ำ
ตรงคำว่ารักที่เก็บเอาไว้ เพื่อรอเธอนั้น เพื่อเธอเท่านั้น
ไม่เคยให้ใคร มีไว้เพื่อเธอ

* , ** , *** ,** ,*** 

10.0.17763.771

[10.0.17763.771]
LocalOnlyPatch.x86=1
LocalOnlyOffset.x86=AFEB4
LocalOnlyCode.x86=jmpshort
SingleUserPatch.x86=1
SingleUserOffset.x86=4D7F5
SingleUserCode.x86=nop
DefPolicyPatch.x86=1
DefPolicyOffset.x86=4BFF9
DefPolicyCode.x86=CDefPolicy_Query_eax_ecx
SLInitHook.x86=1
SLInitOffset.x86=5B30A
SLInitFunc.x86=New_CSLQuery_Initialize

LocalOnlyPatch.x64=1
LocalOnlyOffset.x64=77AD1
LocalOnlyCode.x64=jmpshort
SingleUserPatch.x64=1
SingleUserOffset.x64=1339C
SingleUserCode.x64=Zero
DefPolicyPatch.x64=1
DefPolicyOffset.x64=18025
DefPolicyCode.x64=CDefPolicy_Query_eax_rcx
SLInitHook.x64=1
SLInitOffset.x64=1ACDC
SLInitFunc.x64=New_CSLQuery_Initialize

[10.0.17763.771-SLInit]
bInitialized.x86 =CD79C
bServerSku.x86 =CD7A0
lMaxUserSessions.x86 =CD7A4
bAppServerAllowed.x86 =CD7AC
bRemoteConnAllowed.x86=CD7B0
bMultimonAllowed.x86 =CD7B4
ulMaxDebugSessions.x86=CD7B8
bFUSEnabled.x86 =CD7BC

bServerSku.x64 =ECAB8
lMaxUserSessions.x64 =ECABC
bAppServerAllowed.x64 =ECAC4
bInitialized.x64 =ECAB4
bRemoteConnAllowed.x64=ECAC8
bMultimonAllowed.x64 =ECACC
ulMaxDebugSessions.x64=ECAD0
bFUSEnabled.x64 =ECAD4

install DHT Raspbian 10

ทำการ update และ upgrade Raspbian

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
download libray DHT โดยใช้ของ adafruit
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git
เข้า ไปใน folder เพื่อติดตั้ง library
cd Adafruit_Python_DHT
ติดตั้ง Library DHT ด้วยคำสั่ง
sudo python3 setup.py install
ทดลองเข้า folder เพื่อทดสอบการทำงาน
cd examples
sudo ./AdafruitDHT.py 11 8

ModuleNotFoundError: No module named ‘Adafruit_DHT’

ModuleNotFoundError: No module named ‘Adafruit_DHT’
เพราะใน Raspbian ล่าสุดเป็น python3 จึงต้องติดตั้งแบบ python3

ใช้คำสั่ง
sudo python3 setup.py install

DOT NET 4.6.2 Install Error Certificate

ติดตั้ง DOT NET 4.6.2 แล้วขึ้น Error 

NET Framework 4.6.2 has not been installed because
Installation Did Not Succeed
NET Framework 4.6.2 has not been installed because:
A certificate chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust provider

ติดตั้งไม่สำเร็จ

grikt

วิธีแก้คือให้ไปติดตั้ง Certificate จาก microsoft โดยไป download ที่

จะได้ไฟล์  MicrosoftRootCertificateAuthority2011.cer

คลิ๊กขวาที่ ไฟล์ เลือก Install Certificate

ติดตั้งเสร็จ ติดตั้ง DotNet อีกครั้ง

ซ่อม ปั๊มน้ำ ฮิตาชิ – ไอทีซี #1

7.โอริงฝาปิดใบพัดทองเหลือง HEAD PACKING (EPDM) 73 Part. 3PPR060632/V

10 .แหวนรองตัวเรือนปั๊มยาง PACKING G Part.122-3A7RA13152/V (EX,GX,GP) (*อยู่ใต้หัวเรือนปั้มตรงกลาง)

14.1 หัวเรือนปั้มฮิตาชิ HEAD CHAMBER Part. 0PPP022161/V ประมาณ 320 บาท

14.2 สปริงเช็ควาล์วCheck Spring Part. 4A4TA07501 ประมาณ 65 บาท

14.3 ซีลยางกันน้ำรั่ว-ยาง โอริง-ปะเก็น เช็ควาล์ว O RING 2047 Part.122-4A7R843712/V (GX,GP) ประมาณ     (อยู่ใต้ฝาครอบเช็ตวาล์ว)

14.4 ฝาครอบ -ฝาปิดเช็ควาล์วVALVE COVER (LG)  Part. 2PPP02439B ประมาณ 95 บาท

14.5 สกรูสแตนเลส ฝาปิดเช็ควาล์ มี 3 ตัว

14.6 ฝาเติมน้ำ ฮิตาชิ  Part No.122-3PPP060845/V ประมาณ 100 บาท

14.7 โอริง ฝาเติมน้ำ Part No.122-3PPP060845/V ประมาณ 100 บาท

14.8 :ซีลยางกันน้ำรั่ว-ยาง O RING 2021 Part.122-4A7RA07511/V (GX GP) (*อยู่ใต้เรือนปั๊มส่วนต่อกับท่อลงถัง)

14.2.1 เช็ควาล์ว  VALVE WT-P ASS’Y Part.122-3PAX06953A/V  (GX,GP,EX)  ประมาณ 235 บาท 

14.9 ท่อลงถัง DELIVERY NIPPLE(A) Part. 3PPP03711  ประมาณ 165 บาท

15. แหวนยางรองเรือนปั๊ม O RING 2028 Part.122-4A7RA07513/V (GX,GP,EX) (*อยู่ใต้เรือนปั๊ม ด้านน้ำเข้า)

19.1 หน้า แปลนทางน้ำเข้า Part.2PPP047291 ประมาณ 200 บาท

19.4แหวนยางรอง ท่อทางดูด ประมาณ 45 บาท

19.5 ฝาปะกับทางน้ำเข้า Part. 2PAZ07227A/L ประมาณ 85 บาท

19.6แหวนยางรองหน้าแปลนท่อดูด TANK PACKING(A) Part.122-GK4269811/V (GX GP EX)

20. ซีลยางกันน้ำรั่วยาง FREE WASHER (RoHS) Part.122-GK428300A/R/V (อยู่ระหว่างปะกับน้ำเข้ากับท่อเรือนปั๊ม)

21 ชุดอัดอากาศ (ยกชุด) – ตัวเติมอากาศ AIR CHARGER ASS’Y Part.122-2PAD03306A/V ประมาณ 335 บาท

23.1 ท่ออัดอากาศ CONNECTING PIPE ASS’Y(L) Part.3PAZ06087A ประมาณ 135 บาท

27. Free Washer   122-4PPP01401/V

29. ประกับลงถัง Free FLANGE (P) (EX) Part.3PPP050271 ประมาณ 85 บาท

42.1 ฝาปิดข้างถังแรงดัน (มีรู) DRAIN FLANGE Part.4PPP014021 ประมาณ 98 บาท

42.2 จุกเดรนน้ำ จุกปิดสำหรับปล่อยน้ำทิ้งปั้มน้ำฮิตาชิ Part .122-3P2Q539701/V ประมาณ 95 บาท
42.3 โอริง จุกเดรนน้ำ จุกปิดสำหรับปล่อยน้ำทิ้งปั้มน้ำฮิตาชิ

43.ฝาปิดข้างถังแรงดัน ปั้มน้ำฮิตาชิ P FLANGE (EX) Part.3PPP050291 ประมาณ 98 บาท

Raspberry PI DHT Thingspeak Python3

import Adafruit_DHT

from time import time, sleep

from urllib.request import urlopen

import sys

WRITE_API = “Your ThingSpeak Write API” # Replace your ThingSpeak API key here

BASE_URL = “https://api.thingspeak.com/update?api_key={}”.format(WRITE_API)

SENSOR_PIN = 8 #GPIO 8

SENSOR_TYPE = Adafruit_DHT.DHT11

SensorPrevSec = 0

SensorInterval = 2 # 2 seconds

ThingSpeakPrevSec = 0

ThingSpeakInterval = 120 # 120 seconds

try:

    while True:     

        if time() – SensorPrevSec > SensorInterval:

            SensorPrevSec = time()

            humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(SENSOR_TYPE, SENSOR_PIN)

            print(“Humidity = {:.2f}%\tTemperature = {:.2f}C”.format(humidity, temperature))

           if time() – ThingSpeakPrevSec > ThingSpeakInterval:

                  ThingSpeakPrevSec = time()

                  thingspeakHttp = BASE_URL + “&field1={:.2f}&field2={:.2f}”.format(temperature, humidity)

                 print(thingspeakHttp)

                 conn = urlopen(thingspeakHttp)

                 print(“Response: {}”.format(conn.read()))

            conn.close()

            sleep(10)

   except KeyboardInterrupt:

    conn.close()

modify from:https://tutorial.cytron.io/2019/10/16/send-sensors-data-to-thingspeak-using-raspberry-pi/

Raspberry Pi DHT11 DHT22 Temperature and Humidity Sensor Python

sudo pip3 install Adafruit_DHT


แบบที่ 1 

#!/usr/bin/python
import sys
import Adafruit_DHT
while True:
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11, 8) #DHT11
# humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(22, 8) #DHT22
if humidity is not None and temperature is not None:
print (‘Temp={0:0.1f}*C Humidity={1:0.1f} %’.format(temperature, humidity))
else:
print (‘Failed to get reading. Try again!’)

แบบที่ 2

#!/usr/bin/python
import sys
import Adafruit_DHT
import time
sensor=Adafruit_DHT.DHT11 # ใส่อุปกรณ์ที่ใช้ในที่นี้คือ DHT11
#sensor=Adafruit_DHT.DHT22
pin=8 # PIN ของ GPIO ที่เชื่อมต่อกับ DHT
while True:
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
print(‘Temp: {0:0.1f} C Humidity: {1:0.1f} %’.format(temperature, humidity))
else:
print(“Sensor Failure. Check wiring.”);
time.sleep(1);

SERVER 2016 1607 Update

อัพเดตสะสมสำหรับ Windows Server 2016 สำหรับ x64 ตั้งแต่แรกถึงเดือน มิถุนายน 2563 เป็นรุ่นสุดท้ายที่ Micro$oft เลิกให้ update เป็นก้อนแล้วจะ เป็นอัพ แบบย่อยๆ รายเดือน

KB4567517

อัพเดตสะสมสำหรับ Windows Server 2016 สำหรับ x64 ตั้งแต่แรกถึงเดือน มีนาคม 2563

Windows10.0-KB4540670-x64-express

ถ้า download แล้วติดตั้งไม่ได้ ขึ้น Error

ให้ติดตั้ง patch KB4540723 ก่อนแล้วกลับมาติด KB4540670 หรือ KB4567517 อีกครั้ง

PATCH Windows Server 2016 สำหรับ x64
Windows10.0-KB4540723-x64-express

หรือไป Doewnload ที่ Microsoft Update Catalog

10.0.18362.267

[10.0.18362.267]
LocalOnlyPatch.x64=1
LocalOnlyOffset.x64=82FB5
LocalOnlyCode.x64=jmpshort
SingleUserPatch.x64=1
SingleUserOffset.x64=0DBFC
SingleUserCode.x64=Zero
DefPolicyPatch.x64=1
DefPolicyOffset.x64=1FE15
DefPolicyCode.x64=CDefPolicy_Query_eax_rcx
SLInitHook.x64=1
SLInitOffset.x64=22DDC
SLInitFunc.x64=New_CSLQuery_Initialize

[10.0.18362.267-SLInit]
bInitialized.x64 =F6A8C
bServerSku.x64 =F6A90
lMaxUserSessions.x64 =F6A94
bAppServerAllowed.x64 =F6A9C
bRemoteConnAllowed.x64=F6AA0
bMultimonAllowed.x64 =F6AA4
ulMaxDebugSessions.x64=F6AA8
bFUSEnabled.x64 =F6AAC