Electromagnetic pump ,Solenoid Pump ปั๊มน้ำระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

นิยมใช้ในเครื่อง ชงกาแฟ มีขนาดเล็ก ที่นิยมคือยี่ห้อ ULKA