ความแตกต่างของ Brochure , Fact sheet , Leaflet ,Sale kit,Flyer

Brochure โบรชัวสคือเอกสารที่มีลักษณะเป็นแผ่นพับมีหลายหน้า เป็น ชุดเอกสารที่ดูดีขึ้น แจกที่ไซต์ สนง.ขาย
Booklet คือเอกสารที่เย็บเป็นเล่มเหมือนหนังสือ แต่มีจำนวนหน้าไม่มาก
leaflet ลิฟเลต คือใบปลิวเป็นแผ่นเดียว แจกใบบางๆตามห้าง ราคาไม่แพง
sale kit เซลล์คิท คือชุดเสนอขายอาจประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างรวมกัน เป็นแฟ้มขายที่โชว์ลูกค้า แพงๆ แต่ไม่แจก
Fact sheet แฟกชีต คือรายละเอียด ข้อมูล เอกสาร เป็นทางการมากกว่าการโฆษณาของโครงการนั้นๆ คล้าย Leaflet

Flyer ความหมายตรงตัวคือใบปลิว มีลักษณะเช่นเดียวกับ Leaflet
แต่เน้นการไปยืนแจก เสียบตามประตูรั้ว หรือส่งถึงลูกค้าโดยตรง

สวัสดีชาวโลก – -‘ อีกครั้ง

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ

นี่คือหน้าแรกๆของ WordPress Blog ของ Edd ที่ทำมาใหม่ หลังจาก ล่มหลายที ย้ายที่หลายหนตามเทคโนโลยี

แรกๆ ที่เล่น ทำเวป ก็ไปพบกับ เวป blog iannnnn.com ซึ่งใช้ wordpress แล้วก็เริ่มทำบน Server ที่บ้านใช้ FreeBSD

ชื่อ http://www.burapha.net/~edd/wordpress  เมื่อปลายปี 2005 (พ.ศ. 2548) พร้อมๆ กับการทำ http://brain.itac.co.th

โดย Brain จะแนวความรู้คอมพิวเตอร์ ของแนว Hackๆ นิดๆ  สำหรับแนว edd จะเป็นแนว เรื่องเล่า เรื่องที่เจอะเจอมา เรื่องน่าสงสัย

เพลง กลอน ตามเวลา สถานการณ์ เรื่องฮาๆ ต่อมาพัฒนาขึ้นย้ายมาอยู่ที่อีก Server ได้ sub domain เป็น http://edd.burapha.net

ช่วงนั้นมี เรื่องเขียนมาก คนคว้านาน เรียกได้ว่า เขียนเก็บแบบ Offline แล้วค่อยออก  แล้ว หายนะมาเยือนเมื่อ Server ล่ม เมื่อกู้กลับมา

ก็ยังไม่ดีนัก ย้าย Server อีกสองครั้ง แล้วล่มข้อมูลหาย หมดแรงไฟในการเขียนหมดลง

ปลาย ปี 2554 หลังน้ำท่วม หันมาเล่น facebook พบว่า น่าเขียน แต่ข้อมูลไหลเร็วมาก เขียนไป แล้ว ข้อมูลตกไปแล้ว เหมาะกับการเขียนรายวัน

ไม่ใช่แนว แต่ก็เหมือนการจั่วหัวไว้ รายละเอียดสัญญาว่า จะกลับมาเขียนเพิ่ม ถ้ามีที่

ปี 2556 สมัคร wordpress.com ไว้แต่ก็ไม่โดน

ปี 2558 นี้เป็นปีที่ดี ได้กลับมาอยู่บน Hosting ดูมั่นคง ได้ edd.burapha.net  ใจสั่งมา มีไฟในการเขียน ต้องกลับไปขุดเอาของเก่า สมองเดิมๆ

กู้บ้าน แปลง blog ให้กลับมา สู้ๆ