เปิด SSH บน Raspberry Pi OS โดยไม่มีจอ

สร้างไฟล์ชื่อ ssh ไม่มีนามสกุลไว้