เปิด SSH บน Raspberry Pi OS โดยไม่มีจอ

สร้างไฟล์ชื่อ ssh ไม่มีนามสกุลไว้

ใน Windows ไป command prompt สิทธิ์ admin

ไป ที่ Drive flash เช่น H:

copy con ssh. Enter

จากนั้นกด Ctrl-Z

ไฟล์สร้างไว้