ย้าย Outlook Auto-Complete

ปกติเวลาพิมพ์จะส่งเมล์ แล้วมีรายชื่อขึ้นมา เอง ซึ่งเป็นเมล์เก่าๆ ที่ส่งไปก่อนหน้า อันนี้เรียกว่า Auto-Complete เมื่อเพิ่มหรือย้ายเมล์ ข้อมูลนี้จะไม่ตามไปด้วย ถ้าต้องการ Copy ให้ไปดูที่

Outlook 2007

C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

ไฟล์นามสกุล NK2

Outlook 2010

C:\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\RoamCache.
โดยไฟล์ชื่อ Stream_Autocomplete_0_[long GUID].dat.

เมื่อสร้างเมล์ pst เพิ่มเป็น box ใหม่ มา Auto-complete ไม่ได้ย้ายมา ดังตัวอย่าง

Stream_Autocomplete_0_04629AAC10EF6F43B5628D8369EFB79C ขนาด 40 KB เป็น Auto-Complete ของ pst ที่มาใหม่ -1
Stream_Autocomplete_0_6942810ฺBA4E7934584E67C1F6582A3A1 ขนาด 967 KB เป็น Auto-Complete ของpst เดิม เก่า
Stream_Autocomplete_0_CD9A84CD85102D40A1C3160B37D89FD1 ขนาด 40 KB เป็น Auto-Complete ของ pst ที่มาใหม่ -2

สังเกต Auto-Complete นานแล้วจะขนาดใหญ่ อันที่เล็กๆ 40 KB เท่ากันคือ สร้างมาใหม่

ให้คัดลอก Stream_Autocomplete_0_6942810ฺBA4E7934584E67C1F6582A3A1 ไว้ ที่อื่น แล้ว rename เป็น Stream_Autocomplete_0_04629AAC10EF6F43B5628D8369EFB79C แล้วเอามาทับ ของเดิม Stream_Autocomplete_0_CD9A84CD85102D40A1C3160B37D89FD1 ก็เช่นกัน

อย่าลืมปิด outook และ kill process outlook ทิ้งด้วย ไม่งั้น copy ทับไม่ได้