ปัญหา HP Windows 2012 ROK กับ HP ML10 GEN9

ติดตั้ง Microsoft Windows 2012 ที่ซื้อจาก HP บน Server HP ML10 GEN9 แล้วมีปัญหา Error ขณะ ติดตั้งขึั้น  Failed BIOS Lock
HP-win-2012-bios-lock
ไปดูที่ support บอกว่า แผ่นเราเก่าไป ต้องใช้ Windows ที่ผลิตต้นปี 2016 (2559) จึงจะใช้ได้ ถ้าเป็นปี 2558 ลงไป ใช้ไม่ได้ อะไรจะเรื่องมาก ขนาดนั้น
นี่ถ้าเลือกได้ ไปใช้ DELL T20 ดีกว่า Spec เหมือนกัน ลง Windows อะไรก็ได้ แม้แต่ Windows 2008 R2 ก็ลงได้ แต่ใน ML10 Gen9 นี่ ริวขอไม่ยุ่ง เวร..
ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว The Show Must Go on ก็ลุยต่อ
อ่านเอกสารนี้ ก่อนนะครับ
SUPPORT COMMUNICATION – CUSTOMER ADVISORY

Document ID: c05136138

Version: 1

Advisory: HPE ProLiant ML10 Gen9 Servers – Installing Microsoft Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 OEM Reseller Option Kit (ROK) with a Volume Label Dated 20160101x (or Earlier) May Result in a Failed BIOS Lock Error
NOTICE: The information in this document, including products and software versions, is current as of the Release Date. This document is subject to change without notice.

Release Date: 2016-05-13

Last Updated: 2016-05-13


DESCRIPTION

On an HPE ProLiant ML10 Gen9 server, an HPE-branded Microsoft Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 OEM Reseller Option Kit (ROK) with a volume label dated 20160101x (or earlier) may fail to install during initialization. When installation fails, a “Failed BIOS Lock” error message will appear.

SCOPE

Any HPE ProLiant ML10 Gen9 server when attempting to install an HPE-branded Microsoft Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 OEM Reseller Option Kit (ROK) with a volume label dated 20160101x (or earlier). Affected media includes the following:

Orderable OS Part Number
Description
Affected Prod Kit Part Number
Affected DVD Part Number
Affected DVD Volume label
New Prod kit
New DVD Part Number
701591-021
MS WS12 Fndn ROK en/nl/sv/pt/tr SW
701899-022
701902-022
20130405V
701899-023
701902-023
701591-371
MS WS12 Fndn ROK en/ja/ko SW
701899-372
701902-372
20130405U
701899-373
701902-373
701591-421
MS WS12 Fndn ROK en/ru/pl/cs SW
701899-422
701902-422
20130405W
701899-423
701902-423
701591-A21
MS WS12 Fndn ROK E/F/I/G/S SW
701899-A22
701902-A22
20130405S
701899-A23
701902-A23
701591-AB1
MS WS12 Fndn ROK zh SW
701899-AB2
701902-AB2
20130405Y
701899-AB3
701902-AB3
701591-DN1
MS WS12 Fndn ROK en/fr/es/xc SW
701899-DN2
701902-DN2
20130405T
701899-DN3
701902-DN3
701595-021
MS WS12 Std ROK en/nl/sv/pt/tr SW
701905-022
701907-022
20130403R
701905-023
701907-023
701595-291
MS WS12 Std ROK ja SW
701905-292
701907-192
20130416E
701905-293
701907-193
701595-371
MS WS12 Std ROK en/ko SW
701905-372
701907-372
20130403Q
701905-373
701907-373
701595-421
MS WS12 Std ROK en/ru/pl/cs SW
701905-422
701907-422
20130403S
701905-423
701907-423
701595-A21
MS WS12 Std ROK E/F/I/G/S SW
701905-A22
701907-A22
20130403O
701905-A23
701907-A23
701595-AA1
MS WS12 Std ROK xt SW
701905-AA2
701907-AA3
20130403U
701905-AA3
701907-AA4
701595-AB1
MS WS12 Std ROK zh SW
701905-AB2
701907-AB2
20130403V
701905-AB3
701907-AB3
701595-DN1
MS WS12 Std ROK en/fr/es/xc SW
701905-DN3
701907-DN2
20130403P
701905-DN4
701907-DN3
701600-021
MS WS12 Datacntr ROK en/nl/sv/pt/tr SW
701910-022
701907-022
20130403R
701910-023
701907-023
701600-291
MS WS12 Datacntr ROK ja SW
701910-292
701907-192
20130416E
701910-293
701907-193
701600-371
MS WS12 Datacntr ROK en/ko SW
701910-372
701907-372
20130403Q
701910-373
701907-373
701600-421
MS WS12 Datacntr ROK en/ru/pl/cs SW
701910-422
701907-422
20130403S
701910-423
701907-423
701600-A21
MS WS12 Datacntr ROK E/F/I/G/S SW
701910-A22
701907-A22
20130403O
701910-A23
701907-A23
701600-DN1
MS WS12 Datacntr ROK en/fr/es/xc SW
701910-DN2
701907-DN2
20130403P
701910-DN3
701907-DN3
701587-021
MS WS12 Ess ROK en/nl/sv/pt/tr SW
701894-022
701896-022
20130405G
701894-023
701896-023
701587-371
MS WS12 Ess ROK en/ja/ko SW
701894-372
701896-372
20130405I
701894-373
701896-373
701587-421
MS WS12 Ess ROK en/ru/pl/cs SW
701894-422
701896-422
20130405J
701894-423
701896-423
701587-A21
MS WS12 Ess ROK E/F/I/G/S SW
701894-A22
701896-A22
20130405F
701894-A23
701896-A23
701587-DN1
MS WS12 Ess ROK en/fr/es/xc SW
701894-DN2
701896-DN2
20130506A
701894-DN3
701896-DN3
Orderable OS Part Number
Description
Affected Prod Kit Part Number
Affected DVD Part Number
Affected DVD Volume label
New Prod kit
New DVD Part Number
701587-201
MS WS12 Ess ROK xc SW
701894-DN2
701896-DN2
20130506A
701894-DN3
701896-DN3
701591-201
MS WS12 Fndn ROK xc SW
701899-DN2
701902-DN2
20130405T
701899-DN3
701902-DN3
701595-201
MS WS12 Std ROK xc SW
701905-DN3
701907-DN2
20130403P
701905-DN4
701907-DN3
701600-201
MS WS12 Datacntr ROK xc SW
701910-DN2
701907-DN2
20130403P
701910-DN3
701907-DN3
748919-291
MS WS12 R2 Ess ROK ja SW
748923-293
748927-193
20150121F
748923-294
748927-194
748919-B21
MS WS12 R2 Ess ROK E/F/I/G/S SW
748923-B23
748927-B23
20150121B
748923-B24
748927-B24
748920-291
MS WS12 R2 Fndn ROK ja SW
748924-293
748928-193
20150120V
748924-294
748928-194
748920-B21
MS WS12 R2 Fndn ROK E/F/I/G/S SW
748924-B23
748928-B23
20150120R
748924-B24
748928-B24
748921-291
MS WS12 R2 Std ROK ja SW
748925-294
748929-194
20151013F
748925-295
748929-195
748921-B21
MS WS12 R2 Std ROK E/F/I/G/S SW
748925-B23
748929-B23
20150120A
748925-B24
748929-B24
748922-291
MS WS12 R2 Datacntr ROK ja SW
748926-294
748929-194
20151013F
748926-295
748929-195
748922-B21
MS WS12 R2 Datacntr ROK E/F/I/G/S SW
748926-B23
748929-B23
20150120A
748926-B24
748929-B24
748919-021
MS WS12 R2 Ess ROK en/nl/sv/pt/tr SW
748923-023
748927-023
20150121E
748923-024
748927-024
748919-201
MS WS12 R2 Ess ROK xc SW
748923-203
748927-203
20150121G
748923-204
748927-204
748919-371
MS WS12 R2 Ess ROK en/ja/ko SW
748923-373
748927-373
20150121C
748923-374
748927-374
748919-421
MS WS12 R2 Ess ROK en/ru/pl/cs SW
748923-423
748927-423
20150121D
748923-424
748927-424
748920-021
MS WS12 R2 Fndn ROK en/nl/sv/pt/tr SW
748924-023
748928-023
20150120U
748924-024
748928-024
748920-201
MS WS12 R2 Fndn ROK xc SW
748924-203
748928-203
20150120W
748924-204
748928-204
748920-371
MS WS12 R2 Fndn ROK en/ja/ko SW
748924-373
748928-373
20150120S
748924-374
748928-374
748920-421
MS WS12 R2 Fndn ROK en/ru/pl/cs SW
748924-423
748928-423
20150120T
748924-424
748928-424
748920-AB1
MS WS12 R2 Fndn ROK zh SW
748924-AB3
748928-AB3
20150120X
748924-AB4
748928-AB4
748921-021
MS WS12 R2 Std ROK en/nl/sv/pt/tr SW
748925-023
748929-023
20150120B
748925-024
748929-024
748921-201
MS WS12 R2 Std ROK xc SW
748925-203
748929-203
20150120F
748925-204
748929-204
748921-371
MS WS12 R2 Std ROK en/ko SW
748925-373
748929-373
20150120C
748925-374
748929-374
748921-421
MS WS12 R2 Std ROK en/ru/pl/cs SW
748925-423
748929-423
20150120D
748925-424
748929-424
748921-AA1
MS WS12 R2 Std ROK xt SW
748925-AA3
748929-AA4
20150120G
748925-AA4
748929-AA5
748921-AB1
MS WS12 R2 Std ROK zh SW
748925-AB3
748929-AB3
20150120H
748925-AB4
748929-AB4
748922-021
MS WS12 R2 Datacnt ROK en/nl/sv/pt/tr SW
748926-023
748929-023
20150120B
748926-024
748929-024
748922-201
MS WS12 R2 Datacntr ROK xc SW
748926-203
748929-203
20150120F
748926-204
748929-204
748922-371
MS WS12 R2 Datacntr ROK en/ko SW
748926-373
748929-373
20150120C
748926-374
748929-374
Orderable OS Part Number
Description
Affected Prod Kit Part Number
Affected DVD Part Number
Affected DVD Volume label
New Prod kit
New DVD Part Number
748922-421
MS WS12 R2 Datacntr ROK en/ru/pl/cs SW
748926-423
748929-423
20150120D
748926-424
748929-424
748922-AA1
MS WS12 R2 Datacntr ROK xt SW
748926-AA3
748929-AA4
20150120G
748926-AA4
748929-AA5
841180-B21
MS WS12R2 Std with SQL14 Std ROK en SW
841194-001
748929-001
20151013A
841194-002
748929-002
841180-051
MS WS12R2 Std with SQL14 Std ROK fr SW
841194-051
748929-051
20151013B
841194-052
748929-052
841180-061
MS WS12R2 Std with SQL14 Std ROK it SW
841194-061
748929-061
20151013C
841194-062
748929-062
841180-041
MS WS12R2 Std with SQL14 Std ROK de SW
841194-041
748929-041
20151013D
841194-042
748929-042
841180-071
MS WS12R2 Std with SQL14 Std ROK es SW
841194-071
748929-071
20151013E
841194-072
748929-072
841180-291
MS WS12R2 Std with SQL14 Std ROK ja SW
841194-191
748929-194
20151013F
841194-192
748929-195
841181-B21
MS WS12R2 DC with SQL14 Std ROK en SW
841195-001
748929-001
20151013B
841195-002
748929-002
841181-051
MS WS12R2 DC with SQL14 Std ROK fr SW
841195-051
748929-051
20151013C
841195-052
748929-052
841181-061
MS WS12R2 DC with SQL14 Std ROK it SW
841195-061
748929-061
20151013D
841195-062
748929-062
841181-041
MS WS12R2 DC with SQL14 Std ROK de SW
841195-041
748929-041
20151013E
841195-042
748929-042
841181-071
MS WS12R2 DC with SQL14 Std ROK es SW
841195-071
748929-071
20151013F
841195-072
748929-072
841181-291
MS WS12R2 DC with SQL14 Std ROK ja SW
841195-191
748929-194
20151013B
841195-192
748929-195
854550-B21
MS WS12R2 DC with Reassign ROK en SW
856847-001
748929-001
20151013B
856847-002
748929-002
854550-051
MS WS12R2 DC with Reassign ROK fr SW
856847-051
748929-051
20151013C
856847-052
748929-052
854550-061
MS WS12R2 DC with Reassign ROK it SW
856847-061
748929-061
20151013D
856847-062
748929-062
854550-041
MS WS12R2 DC with Reassign ROK de SW
856847-041
748929-041
20151013E
856847-042
748929-042
854550-071
MS WS12R2 DC with Reassign ROK es SW
856847-071
748929-071
20151013F
856847-072
748929-072
854550-291
MS WS12R2 DC with Reassign ROK ja SW
856847-191
748929-194
20151013B
856847-192
748929-195

Volume Labels: Affected media have volume labels dated 20160101x (or prior). These volume labels are in the format of year, month, day followed by an alpha character (YYYMMDDx). Affected media was manufactured on January 1, 2016, or earlier. Volume labels can be viewed in the file explorer.

DVD Part Numbers: DVD parts numbers are printed on the media.

RESOLUTION

Updated HPE-branded Microsoft Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 OEM media resolves the issue described above. Request replacement media by following the instructions detailed on the HPE Windows Server Downgrade and Recovery Media webpage at the following URL:

https://ebiz3.mentormediacorp.com/HPDGRCR/ Non-HPE site

NOTE: Replacement media kit part numbers may differ from the part numbers listed in the tables in the Scope section above.
==== หลังจากอ่านอย่างงุนงง แล้ว ก็ต้องเข้าไปขอแผ่นใหม่ ที่ https://ebiz3.mentormediacorp.com/HPDGRCR/