ปลูกมันฝรั่ง – แบ่งหัวลงปลูก

หลังจาก หลังจากนั่งดูข้อมูลในเว็บเกี่ยวกับการปลูกมันฝรั่งหลายวิธีแล้ว ก็พบว่า เราสามารถจัดแบ่งหัวมันฝรั่งหนึ่งหัว ออกเป็นส่วนๆ ได้ด้วยการ ผ่า แต่ว่า ข้อมูลเรื่องนี้มีน้อยมาก เห็นภาษาไทยแค่เว็บเดียวมีรูป ส่วนใหญ่ จะสอน ปลูกกัน เป็น เป็นการเป็นงาน เป็นไร่ๆ มากกว่า

image

image

image

image