ติดตั้ง Teamviewer บน Raspberry PI OS

64 Bit Preview Version https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer_arm64.deb

32 Bit Preview Version https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer_armhf.deb

ใช้คำสั่ง wget เช่น download 32 bits

wget https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer_armhf.deb

sudo dpkg -i teamviewer_armhf.deb หรือ เรียกไฟล์ติดตั้งบน desktop