ดู product key Windows

1.Produkey โดย nirsoft  http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html

รุ่น ที่สามารถดูได้

 • Microsoft Windows 98/ME
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows NT
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows 7 (Doesn’t work with Microsoft Volume Licensing)
 • Microsoft Windows 8 (Doesn’t work with Microsoft Volume Licensing)
 • Microsoft Windows 10 (Doesn’t work with all types of licenses)
 • Microsoft Office 2000 (Only ProductID is displayed)
 • Microsoft Office 2003
 • Microsoft Office 2007
 • Microsoft Office 2010
 • Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Exchange Server 2000
 • Microsoft Exchange Server 2003
 • Visual Studio
 • Some of the Adobe and Autodesk products

2. WMIC

 • Start ช่อง Search พิมพ์ Command Prompt คลิ๊กขวาเลือก Run As Administrator หรือ ปุ่ม Windows + X แล้วกด A
 • ที่ Command Prompt พิมพ์
 • wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey แล้ว Enter

3. Power Shell

 • ที่ PowerShell
 • powershell “(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey”