ซ่อม ปั๊มน้ำ ฮิตาชิ – ไอทีซี #1

7.โอริงฝาปิดใบพัดทองเหลือง HEAD PACKING (EPDM) 73 Part. 3PPR060632/V

10 .แหวนรองตัวเรือนปั๊มยาง PACKING G Part.122-3A7RA13152/V (EX,GX,GP) (*อยู่ใต้หัวเรือนปั้มตรงกลาง)

14.1 หัวเรือนปั้มฮิตาชิ HEAD CHAMBER Part. 0PPP022161/V ประมาณ 320 บาท

14.2 สปริงเช็ควาล์วCheck Spring Part. 4A4TA07501 ประมาณ 65 บาท

14.3 ซีลยางกันน้ำรั่ว-ยาง โอริง-ปะเก็น เช็ควาล์ว O RING 2047 Part.122-4A7R843712/V (GX,GP) ประมาณ     (อยู่ใต้ฝาครอบเช็ตวาล์ว)

14.4 ฝาครอบ -ฝาปิดเช็ควาล์วVALVE COVER (LG)  Part. 2PPP02439B ประมาณ 95 บาท

14.5 สกรูสแตนเลส ฝาปิดเช็ควาล์ มี 3 ตัว

14.6 ฝาเติมน้ำ ฮิตาชิ  Part No.122-3PPP060845/V ประมาณ 100 บาท

14.7 โอริง ฝาเติมน้ำ Part No.122-3PPP060845/V ประมาณ 100 บาท

14.8 :ซีลยางกันน้ำรั่ว-ยาง O RING 2021 Part.122-4A7RA07511/V (GX GP) (*อยู่ใต้เรือนปั๊มส่วนต่อกับท่อลงถัง)

14.2.1 เช็ควาล์ว  VALVE WT-P ASS’Y Part.122-3PAX06953A/V  (GX,GP,EX)  ประมาณ 235 บาท 

14.9 ท่อลงถัง DELIVERY NIPPLE(A) Part. 3PPP03711  ประมาณ 165 บาท

15. แหวนยางรองเรือนปั๊ม O RING 2028 Part.122-4A7RA07513/V (GX,GP,EX) (*อยู่ใต้เรือนปั๊ม ด้านน้ำเข้า)

19.1 หน้า แปลนทางน้ำเข้า Part.2PPP047291 ประมาณ 200 บาท

19.4แหวนยางรอง ท่อทางดูด ประมาณ 45 บาท

19.5 ฝาปะกับทางน้ำเข้า Part. 2PAZ07227A/L ประมาณ 85 บาท

19.6แหวนยางรองหน้าแปลนท่อดูด TANK PACKING(A) Part.122-GK4269811/V (GX GP EX)

20. ซีลยางกันน้ำรั่วยาง FREE WASHER (RoHS) Part.122-GK428300A/R/V (อยู่ระหว่างปะกับน้ำเข้ากับท่อเรือนปั๊ม)

21 ชุดอัดอากาศ (ยกชุด) – ตัวเติมอากาศ AIR CHARGER ASS’Y Part.122-2PAD03306A/V ประมาณ 335 บาท

23.1 ท่ออัดอากาศ CONNECTING PIPE ASS’Y(L) Part.3PAZ06087A ประมาณ 135 บาท

27. Free Washer   122-4PPP01401/V

29. ประกับลงถัง Free FLANGE (P) (EX) Part.3PPP050271 ประมาณ 85 บาท

42.1 ฝาปิดข้างถังแรงดัน (มีรู) DRAIN FLANGE Part.4PPP014021 ประมาณ 98 บาท

42.2 จุกเดรนน้ำ จุกปิดสำหรับปล่อยน้ำทิ้งปั้มน้ำฮิตาชิ Part .122-3P2Q539701/V ประมาณ 95 บาท
42.3 โอริง จุกเดรนน้ำ จุกปิดสำหรับปล่อยน้ำทิ้งปั้มน้ำฮิตาชิ

43.ฝาปิดข้างถังแรงดัน ปั้มน้ำฮิตาชิ P FLANGE (EX) Part.3PPP050291 ประมาณ 98 บาท