ความแตกต่างของ Brochure , Fact sheet , Leaflet ,Sale kit,Flyer

Brochure โบรชัวสคือเอกสารที่มีลักษณะเป็นแผ่นพับมีหลายหน้า เป็น ชุดเอกสารที่ดูดีขึ้น แจกที่ไซต์ สนง.ขาย
Booklet คือเอกสารที่เย็บเป็นเล่มเหมือนหนังสือ แต่มีจำนวนหน้าไม่มาก
leaflet ลิฟเลต คือใบปลิวเป็นแผ่นเดียว แจกใบบางๆตามห้าง ราคาไม่แพง
sale kit เซลล์คิท คือชุดเสนอขายอาจประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างรวมกัน เป็นแฟ้มขายที่โชว์ลูกค้า แพงๆ แต่ไม่แจก
Fact sheet แฟกชีต คือรายละเอียด ข้อมูล เอกสาร เป็นทางการมากกว่าการโฆษณาของโครงการนั้นๆ คล้าย Leaflet

Flyer ความหมายตรงตัวคือใบปลิว มีลักษณะเช่นเดียวกับ Leaflet
แต่เน้นการไปยืนแจก เสียบตามประตูรั้ว หรือส่งถึงลูกค้าโดยตรง