กู้ Acer Notbook จาก BIOS ไม่สำเร็จ

ประสบการณ์จากการ up bios Acer Aspire 47xx แล้ว ค้าง จอมืดไม่ขึ้นอะไรเลย

หา flash drive มา format เป็น Fat32

ให้ที่ web acer download  bios รุ่นเดิมที่ใช้ได้

ใน file bios จะประกอบ ด้วย folder DOS Windows หรือ ฺฺBIOS อะไรทำนองนี้

มองหาไฟล์ ที่มี Ext เป็น .fd เช่น NALG0X64.fd.fd

แล้ว copy ไปยัง flash drive

เสียบ flash drive ที่ notebook

ถอด battery และ ถอด Adapter ออก

เสียบสาย กับ กด ปุ่ม Fn และ ESC ค้างไว้ แล้ว ปุ่ม Power เปิด เครื่อง

รอจนไฟ Power ติด ทิ้งไว้สัก 3 นาที เครื่องจะ Restart ขึ้นมา พร้อมหน้าจอติด

ถ้ารอครบแล้วยังเงียบ ให้ถอด Adapter เสียบใหม่ เปิดเครื่อง ก็จะกลับมา

ถ้ายังไม่มา อีก ให้ ไปคัดลอกไฟล์มาใหม่  ทำซ้ำกระบวนการเดิม