หากคุณหลงมาเจอ เวป Blog นี้ ยินดีต้อนรับ ไหนๆ ก็มาแล้ว ผมจะอธิบาย Blog นี้ให้ฟัง

เวป บล๊อคนี้ สร้างขึ้นด้วยจะแบ่งปันความรู้ ที่ได้ประสบพบเจอ ซึ่งเดิมอยู่ใน brain.itac.co.th แต่เนื่องจาก ต้องการความเป็นส่วนตัว ไม่เป็นธุรกิจ จึงย้ายออกมาอยู่ที่ ฝาก ไว้ที่ burapha.net แน่นอนว่า

เวปนี้จะแบ่งเป็นหมวดๆ ดังนี้

ดนตรีและคีตะ