ปัญหา HP Windows 2012 ROK กับ HP ML10 GEN9

ติดตั้ง Microsoft Windows 2012 ที่ซื้อจาก HP บน Server HP ML10 GEN9 แล้วมีปัญหา Error ขณะ ติดตั้งขึั้น  Failed BIOS Lock
HP-win-2012-bios-lock
ไปดูที่ support บอกว่า แผ่นเราเก่าไป ต้องใช้ Windows ที่ผลิตต้นปี 2016 (2559) จึงจะใช้ได้ ถ้าเป็นปี 2558 ลงไป ใช้ไม่ได้ อะไรจะเรื่องมาก ขนาดนั้น
นี่ถ้าเลือกได้ ไปใช้ DELL T20 ดีกว่า Spec เหมือนกัน ลง Windows อะไรก็ได้ แม้แต่ Windows 2008 R2 ก็ลงได้ แต่ใน ML10 Gen9 นี่ ริวขอไม่ยุ่ง เวร..
ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว The Show Must Go on ก็ลุยต่อ
อ่านเอกสารนี้ ก่อนนะครับ
SUPPORT COMMUNICATION – CUSTOMER ADVISORY

Document ID: c05136138

Version: 1

Advisory: HPE ProLiant ML10 Gen9 Servers – Installing Microsoft Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 OEM Reseller Option Kit (ROK) with a Volume Label Dated 20160101x (or Earlier) May Result in a Failed BIOS Lock Error
NOTICE: The information in this document, including products and software versions, is current as of the Release Date. This document is subject to change without notice.

Release Date: 2016-05-13

Last Updated: 2016-05-13


DESCRIPTION

On an HPE ProLiant ML10 Gen9 server, an HPE-branded Microsoft Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 OEM Reseller Option Kit (ROK) with a volume label dated 20160101x (or earlier) may fail to install during initialization. When installation fails, a “Failed BIOS Lock” error message will appear.

SCOPE

Any HPE ProLiant ML10 Gen9 server when attempting to install an HPE-branded Microsoft Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 OEM Reseller Option Kit (ROK) with a volume label dated 20160101x (or earlier). Affected media includes the following:

Orderable OS Part Number
Description
Affected Prod Kit Part Number
Affected DVD Part Number
Affected DVD Volume label
New Prod kit
New DVD Part Number
701591-021
MS WS12 Fndn ROK en/nl/sv/pt/tr SW
701899-022
701902-022
20130405V
701899-023
701902-023
701591-371
MS WS12 Fndn ROK en/ja/ko SW
701899-372
701902-372
20130405U
701899-373
701902-373
701591-421
MS WS12 Fndn ROK en/ru/pl/cs SW
701899-422
701902-422
20130405W
701899-423
701902-423
701591-A21
MS WS12 Fndn ROK E/F/I/G/S SW
701899-A22
701902-A22
20130405S
701899-A23
701902-A23
701591-AB1
MS WS12 Fndn ROK zh SW
701899-AB2
701902-AB2
20130405Y
701899-AB3
701902-AB3
701591-DN1
MS WS12 Fndn ROK en/fr/es/xc SW
701899-DN2
701902-DN2
20130405T
701899-DN3
701902-DN3
701595-021
MS WS12 Std ROK en/nl/sv/pt/tr SW
701905-022
701907-022
20130403R
701905-023
701907-023
701595-291
MS WS12 Std ROK ja SW
701905-292
701907-192
20130416E
701905-293
701907-193
701595-371
MS WS12 Std ROK en/ko SW
701905-372
701907-372
20130403Q
701905-373
701907-373
701595-421
MS WS12 Std ROK en/ru/pl/cs SW
701905-422
701907-422
20130403S
701905-423
701907-423
701595-A21
MS WS12 Std ROK E/F/I/G/S SW
701905-A22
701907-A22
20130403O
701905-A23
701907-A23
701595-AA1
MS WS12 Std ROK xt SW
701905-AA2
701907-AA3
20130403U
701905-AA3
701907-AA4
701595-AB1
MS WS12 Std ROK zh SW
701905-AB2
701907-AB2
20130403V
701905-AB3
701907-AB3
701595-DN1
MS WS12 Std ROK en/fr/es/xc SW
701905-DN3
701907-DN2
20130403P
701905-DN4
701907-DN3
701600-021
MS WS12 Datacntr ROK en/nl/sv/pt/tr SW
701910-022
701907-022
20130403R
701910-023
701907-023
701600-291
MS WS12 Datacntr ROK ja SW
701910-292
701907-192
20130416E
701910-293
701907-193
701600-371
MS WS12 Datacntr ROK en/ko SW
701910-372
701907-372
20130403Q
701910-373
701907-373
701600-421
MS WS12 Datacntr ROK en/ru/pl/cs SW
701910-422
701907-422
20130403S
701910-423
701907-423
701600-A21
MS WS12 Datacntr ROK E/F/I/G/S SW
701910-A22
701907-A22
20130403O
701910-A23
701907-A23
701600-DN1
MS WS12 Datacntr ROK en/fr/es/xc SW
701910-DN2
701907-DN2
20130403P
701910-DN3
701907-DN3
701587-021
MS WS12 Ess ROK en/nl/sv/pt/tr SW
701894-022
701896-022
20130405G
701894-023
701896-023
701587-371
MS WS12 Ess ROK en/ja/ko SW
701894-372
701896-372
20130405I
701894-373
701896-373
701587-421
MS WS12 Ess ROK en/ru/pl/cs SW
701894-422
701896-422
20130405J
701894-423
701896-423
701587-A21
MS WS12 Ess ROK E/F/I/G/S SW
701894-A22
701896-A22
20130405F
701894-A23
701896-A23
701587-DN1
MS WS12 Ess ROK en/fr/es/xc SW
701894-DN2
701896-DN2
20130506A
701894-DN3
701896-DN3
Orderable OS Part Number
Description
Affected Prod Kit Part Number
Affected DVD Part Number
Affected DVD Volume label
New Prod kit
New DVD Part Number
701587-201
MS WS12 Ess ROK xc SW
701894-DN2
701896-DN2
20130506A
701894-DN3
701896-DN3
701591-201
MS WS12 Fndn ROK xc SW
701899-DN2
701902-DN2
20130405T
701899-DN3
701902-DN3
701595-201
MS WS12 Std ROK xc SW
701905-DN3
701907-DN2
20130403P
701905-DN4
701907-DN3
701600-201
MS WS12 Datacntr ROK xc SW
701910-DN2
701907-DN2
20130403P
701910-DN3
701907-DN3
748919-291
MS WS12 R2 Ess ROK ja SW
748923-293
748927-193
20150121F
748923-294
748927-194
748919-B21
MS WS12 R2 Ess ROK E/F/I/G/S SW
748923-B23
748927-B23
20150121B
748923-B24
748927-B24
748920-291
MS WS12 R2 Fndn ROK ja SW
748924-293
748928-193
20150120V
748924-294
748928-194
748920-B21
MS WS12 R2 Fndn ROK E/F/I/G/S SW
748924-B23
748928-B23
20150120R
748924-B24
748928-B24
748921-291
MS WS12 R2 Std ROK ja SW
748925-294
748929-194
20151013F
748925-295
748929-195
748921-B21
MS WS12 R2 Std ROK E/F/I/G/S SW
748925-B23
748929-B23
20150120A
748925-B24
748929-B24
748922-291
MS WS12 R2 Datacntr ROK ja SW
748926-294
748929-194
20151013F
748926-295
748929-195
748922-B21
MS WS12 R2 Datacntr ROK E/F/I/G/S SW
748926-B23
748929-B23
20150120A
748926-B24
748929-B24
748919-021
MS WS12 R2 Ess ROK en/nl/sv/pt/tr SW
748923-023
748927-023
20150121E
748923-024
748927-024
748919-201
MS WS12 R2 Ess ROK xc SW
748923-203
748927-203
20150121G
748923-204
748927-204
748919-371
MS WS12 R2 Ess ROK en/ja/ko SW
748923-373
748927-373
20150121C
748923-374
748927-374
748919-421
MS WS12 R2 Ess ROK en/ru/pl/cs SW
748923-423
748927-423
20150121D
748923-424
748927-424
748920-021
MS WS12 R2 Fndn ROK en/nl/sv/pt/tr SW
748924-023
748928-023
20150120U
748924-024
748928-024
748920-201
MS WS12 R2 Fndn ROK xc SW
748924-203
748928-203
20150120W
748924-204
748928-204
748920-371
MS WS12 R2 Fndn ROK en/ja/ko SW
748924-373
748928-373
20150120S
748924-374
748928-374
748920-421
MS WS12 R2 Fndn ROK en/ru/pl/cs SW
748924-423
748928-423
20150120T
748924-424
748928-424
748920-AB1
MS WS12 R2 Fndn ROK zh SW
748924-AB3
748928-AB3
20150120X
748924-AB4
748928-AB4
748921-021
MS WS12 R2 Std ROK en/nl/sv/pt/tr SW
748925-023
748929-023
20150120B
748925-024
748929-024
748921-201
MS WS12 R2 Std ROK xc SW
748925-203
748929-203
20150120F
748925-204
748929-204
748921-371
MS WS12 R2 Std ROK en/ko SW
748925-373
748929-373
20150120C
748925-374
748929-374
748921-421
MS WS12 R2 Std ROK en/ru/pl/cs SW
748925-423
748929-423
20150120D
748925-424
748929-424
748921-AA1
MS WS12 R2 Std ROK xt SW
748925-AA3
748929-AA4
20150120G
748925-AA4
748929-AA5
748921-AB1
MS WS12 R2 Std ROK zh SW
748925-AB3
748929-AB3
20150120H
748925-AB4
748929-AB4
748922-021
MS WS12 R2 Datacnt ROK en/nl/sv/pt/tr SW
748926-023
748929-023
20150120B
748926-024
748929-024
748922-201
MS WS12 R2 Datacntr ROK xc SW
748926-203
748929-203
20150120F
748926-204
748929-204
748922-371
MS WS12 R2 Datacntr ROK en/ko SW
748926-373
748929-373
20150120C
748926-374
748929-374
Orderable OS Part Number
Description
Affected Prod Kit Part Number
Affected DVD Part Number
Affected DVD Volume label
New Prod kit
New DVD Part Number
748922-421
MS WS12 R2 Datacntr ROK en/ru/pl/cs SW
748926-423
748929-423
20150120D
748926-424
748929-424
748922-AA1
MS WS12 R2 Datacntr ROK xt SW
748926-AA3
748929-AA4
20150120G
748926-AA4
748929-AA5
841180-B21
MS WS12R2 Std with SQL14 Std ROK en SW
841194-001
748929-001
20151013A
841194-002
748929-002
841180-051
MS WS12R2 Std with SQL14 Std ROK fr SW
841194-051
748929-051
20151013B
841194-052
748929-052
841180-061
MS WS12R2 Std with SQL14 Std ROK it SW
841194-061
748929-061
20151013C
841194-062
748929-062
841180-041
MS WS12R2 Std with SQL14 Std ROK de SW
841194-041
748929-041
20151013D
841194-042
748929-042
841180-071
MS WS12R2 Std with SQL14 Std ROK es SW
841194-071
748929-071
20151013E
841194-072
748929-072
841180-291
MS WS12R2 Std with SQL14 Std ROK ja SW
841194-191
748929-194
20151013F
841194-192
748929-195
841181-B21
MS WS12R2 DC with SQL14 Std ROK en SW
841195-001
748929-001
20151013B
841195-002
748929-002
841181-051
MS WS12R2 DC with SQL14 Std ROK fr SW
841195-051
748929-051
20151013C
841195-052
748929-052
841181-061
MS WS12R2 DC with SQL14 Std ROK it SW
841195-061
748929-061
20151013D
841195-062
748929-062
841181-041
MS WS12R2 DC with SQL14 Std ROK de SW
841195-041
748929-041
20151013E
841195-042
748929-042
841181-071
MS WS12R2 DC with SQL14 Std ROK es SW
841195-071
748929-071
20151013F
841195-072
748929-072
841181-291
MS WS12R2 DC with SQL14 Std ROK ja SW
841195-191
748929-194
20151013B
841195-192
748929-195
854550-B21
MS WS12R2 DC with Reassign ROK en SW
856847-001
748929-001
20151013B
856847-002
748929-002
854550-051
MS WS12R2 DC with Reassign ROK fr SW
856847-051
748929-051
20151013C
856847-052
748929-052
854550-061
MS WS12R2 DC with Reassign ROK it SW
856847-061
748929-061
20151013D
856847-062
748929-062
854550-041
MS WS12R2 DC with Reassign ROK de SW
856847-041
748929-041
20151013E
856847-042
748929-042
854550-071
MS WS12R2 DC with Reassign ROK es SW
856847-071
748929-071
20151013F
856847-072
748929-072
854550-291
MS WS12R2 DC with Reassign ROK ja SW
856847-191
748929-194
20151013B
856847-192
748929-195

Volume Labels: Affected media have volume labels dated 20160101x (or prior). These volume labels are in the format of year, month, day followed by an alpha character (YYYMMDDx). Affected media was manufactured on January 1, 2016, or earlier. Volume labels can be viewed in the file explorer.

DVD Part Numbers: DVD parts numbers are printed on the media.

RESOLUTION

Updated HPE-branded Microsoft Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 OEM media resolves the issue described above. Request replacement media by following the instructions detailed on the HPE Windows Server Downgrade and Recovery Media webpage at the following URL:

https://ebiz3.mentormediacorp.com/HPDGRCR/ Non-HPE site

NOTE: Replacement media kit part numbers may differ from the part numbers listed in the tables in the Scope section above.
==== หลังจากอ่านอย่างงุนงง แล้ว ก็ต้องเข้าไปขอแผ่นใหม่ ที่ https://ebiz3.mentormediacorp.com/HPDGRCR/

Arduino Uno R3 + DHT22 + LCD 16×2

เพิ่งหัดเล่น ทดลองเล่น Arduino ดู  ฝึกสมอง เจอเวปให้ลอง เล่นไปเรื่อยๆ  เจอเวปลอง วัด อุณหภูมิ ความชื้น ออกจอ LCD ดูรูปก็ง่าย แต่ต่อตาม มีผิด (แล้วทำไมมันไม่แก้ฟะ) แถมปรากฎว่า โปรแกรมตัวอย่างที่ให้ ผิดอีก หรือเราโง่ก็ไม่รู้

จึงลอง งมแก้ code ใหม่ ให้ใช้งานได้ตรงจุดประสงค์

Arduino DHT22 LCD Temp humidity

ดังนี้

#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>

// Pin connected to the sensor data pin
#define DHTPIN 7

// Display pins
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);

// Use the line according to the sensor model
// #define DHTTYPE DHT11 // Sensor DHT11
#define DHTTYPE DHT22 //DHT Sensor 22 (AM2302)
// #define DHTTYPE DHT21 // DHT Sensor 21 (AM2301)

// Definitions sensor: pin, type
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE);

// Array symbol degree
byte degree [8] =
{
B00001100,
B00010010,
B00010010,
B00001100,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
};

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
// Initialize the display
lcd.begin (16,2);
lcd.clear ();
// Create the custom character with the symbol of the degree
lcd.createChar (0,degree);
// Information on the initial display
lcd.setCursor (0,0);
lcd.print (“Temp. : “);
lcd.setCursor (13,0);
// Shows the symbol of the degree
lcd.write (byte (0));
lcd.print (“C”);
lcd.setCursor (0,1);
lcd.print (“Umid. : “);
lcd.setCursor (14,1);
lcd.print (“%”);

Serial.begin (9600);
Serial.println (“Waiting for data …”);
// Starts DHT sensor
dht.begin ();
}

void loop()
{
// put your main code here, to run repeatedly:
// Wait 2 seconds between the measurements
delay (2000);

// Moisture reading
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();

// dht.readHumidity float h = ();
// Reading of temperature (Celsius)
// t = dht.readTemperature float ();

// Check if the sensor is responding
if (isnan (h) || isnan (t))
{
Serial.println (“Failed to read DHT sensor data !!!”);
return;
}

// Display the temperature in the serial monitor and display
Serial.print (“Temperature: “);
Serial.print (t);
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print (t);
Serial.print (” C * “);
// Show the moisture in the serial monitor and display
Serial.print (“humidity: “);
Serial.print (h);
Serial.println (” %”);
lcd.setCursor (8,1);
lcd.print (h);
}

 

 

 
image

Credit:http://www.boxelectronica.com/en/temperature-humidity/146-humidity-and-temperature-dht22.html

ปลูกมันฝรั่ง – แบ่งหัวลงปลูก

หลังจาก หลังจากนั่งดูข้อมูลในเว็บเกี่ยวกับการปลูกมันฝรั่งหลายวิธีแล้ว ก็พบว่า เราสามารถจัดแบ่งหัวมันฝรั่งหนึ่งหัว ออกเป็นส่วนๆ ได้ด้วยการ ผ่า แต่ว่า ข้อมูลเรื่องนี้มีน้อยมาก เห็นภาษาไทยแค่เว็บเดียวมีรูป ส่วนใหญ่ จะสอน ปลูกกัน เป็น เป็นการเป็นงาน เป็นไร่ๆ มากกว่า

image

image

image

image

ว่าด้วยเรื่อง ABS ของ camry SXV 20 ท้ายย้อย

รถ Camry ก่อนหน้าผลิตใน ออสเตรเลีย จนมาเป็นท้ายตรง และ ท้ายย้อย

ท้ายย้อยที่ประกอบในไทย เป็นลูกครึ่งคือ บางส่วนยังใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบจาก ออสเตรเลีย บางส่วนก็ของญี่ปุ่นเอง
แต่ถ้ารถที่ผลิตใน ญี่ปุ่นจะเป็น ของญี่ปุ่นทั้งหมด
ดังนั้นเมื่อ abs เสียไปหาเชียงกง หารถรุ่นเดียวกัน หน้าตาเหมือนกัน อะไหล่ไม่เหมือนกัน หัวต่อก็ไม่เหมือน

หลักสังเกตคือตำแหน่ง หัวต่อ (Connector) ถ้าหัวต่ออยู่ข้าง ทำโดย Nippon Denso อันนี้จะพบใน abs เชียงกงส่วนมาก ที่นำเข้ามือสองจากญี่ปุ่น

Toyota Camry and Avalon 1997-2000 -Nippondenso ABS actuator

ถ้าตัวต่ออยู่บน ทำโดย บอช (BOSCH) พบในรถ camry ท้ายย้อยส่วนใหญ่ที่ผลิตในไทย ถ้าเจอที่เชียงกง มักเป็นของซากรถในไทยเอง

Toyota Camry and Avalon 1997-2000 BOSCH absactuator

camry_sxv20_abs_pump

ในรูปเป็น ABS ของ Bosch ที่อยู่ใน SXV20 ท้ายย้อย

โดยส่วนของ ABS จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ P๊UMP และ ACTUATOR ASSY, BRAKE

  1. ACTUATOR ASSY, BRAKE, TOYOTA Part Number:44050-06030 , Vendor Number:0 265 216 631
  2. CONTROL UNIT SET,           TOYOTA Part Number:89541-06040 ,Vendor Number: 1273004314

abs-control-2abs-control-1

 

เมื่อทราบข้อมูลแล้ว ท่านสามารถตามหา ABS ให้กับรถที่ท่านใช้ได้ถูกต้อง  มีโอกาสผมจะเล่าเรื่องการหา ซื้อ ABS สู่กันฟัง ครับ

 

 

 

 

 

ref:http://www.real-avto.com.ua/cars/toyota-camry-unyversal-cv2-xv2-22-sxv20/parts/10138/

 

 

 

 

 

คอมแบตต้า วี แด่ฮีโร่และความทรงจำครั้งวัยเยาว์ (2)

** เรื่องนี้เคยเขียนใส่ blog เมื่อนานมาแล้ว แล้วล่มไป อันนี้เป็นเขียนเพิ่มเติมจากต้นฉบับที่ กู้จาก mysql 2005-09-25 และจากความทรงจำ และหาข้อมูลเพิ่มเติม **

จากตอนที่ แล้ว คอมแบตต้า วี แด่ฮีโร่และความทรงจำครั้งวัยเยาว์ (1)  มาตอนนี้ มาฟังเพลงกันดีกว่าครับ

มีเพลง 2 ช่วง

ช่วงแรกเป็นเพลง Opening Theme หรือ เปิดตัว ชื่อเพลง Combattler V’s Theme (コン・バトラーVのテーマ Kon Batoraa Bui no Teema?) ร้องโดย คุณ Mizuki, Ichiro เพลงช่วงแรกเร้าใจมาก ทำให้ผมจำติดหูได้จนทุกวันนี้ มาฟังเพลง Combattler V opening ช่วงแรก กันดีกว่านะครับ

หากต้องการดูมิวสิกวีดีโอ สองช่วง ก็ให้ไปดูคอมแบตต้า วี แด่ฮีโร่และความทรงจำครั้งวัยเยาว์ (1)

หากอยากร้องตามจะมีเนื้อเพลงดังนี้

V! V! V! Victory

KOMBAIN 1 2 3    4 5 Shutsugekida

Daichi o yurugasu Choudenji ROBO

Seigi no senshi da KOMBATORA V

Choudenji yoyo  Choudenji tatsumaki  Choudenji SUPIN

Mitaka denji no hissatsu no wasa Ikari o komete arashiyobuze

Warera no warera no KOMBATORA  V

GO! GO! Go totsugeki

KOMBAIN 1 2 3  4 5 tatakaida

Oo sora ga keruzo choudenji ROBO

Heiwa no mamoride KOMBATORA V

Choudenji yoyo Choudenji tatsumaki Choudenji SUPIN

Yatsutazo kimete no FANISSHU PANCHI

Inori o komete ashita ni mukau

Warera no warera no KOMBATORA V

V! V! V!

FAITO! FAITO! FAITO! Kechirase

KOMBAIN 1 2 3

4 5 totsushinda

Aranamiketateru choudenji ROBO

Sabou no hoshidazo KOMBATORA V

Choudenji yoyo Choudenji tatsumaki Choudenji SUPIN Dasuzo makeruka chikyuu no tame ni

negai o komete denji ha hikaru

Warera no warera no KOMBATORA V

V! V! V! V! V! V!

มีเนื้อเพลงที่เป็นภาษาอิตาลีด้วยครับ แต่ไม่พิมพ์ไว้ แปลกนะที่คอมแบตต้า วี ไปดังที่อิตาลี

เพลงช่วงที่ 2 เป็นเพลงปิด หรือ Ending Theme ชื่อ Go! Combattler V (行け! コン・バトラーV Yuke! Kon Batoraa Bui?) ร้องโดยคุณ  Ichiro Mizuki และthe Colombia Yurikago-kai

 

ขอขอบคุณ คุณโทโมฮารุ ซาโตะ ที่ช่วยแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยในช่วงแรก (น่าเสียดาย ท่านย้ายไปเป็น director ที่สาขาจีน ไม่งั้น ขอให้ช่วยแปลอะไรอีก) เพราะตอนนั้น อากู๋ ทรานสเลเตอร์ยังโง่อยู่

และขอขอบคุณ น้องๆ ที่ชอบคอมแบตต้า วี แล้วคัดลอกข้อมูลไปใช้ ทำให้อย่างน้อยสะดวก เวลากู้ข้อมูลกลับ ก็ไปคัดลอกกลับมาได้ เพิ่มเติมข้อมูล และแก้ไขในส่วนที่ผิด ได้

คอมแบตต้า วี แด่ฮีโร่และความทรงจำครั้งวัยเยาว์ (1)

** เรื่องนี้เคยเขียนใส่ blog เมื่อนานมาแล้ว แล้วล่มไป อันนี้เป็นเขียนเพิ่มเติมจากต้นฉบับที่ กู้จากข้อมูล mysql 2005-09-25  และจากความทรงจำ และหาข้อมูลเพิ่มเติม

ตอนเด็กๆ ที่บ้าน วันไหนไม่ไปไหนก็นั่งดูทีวีตั้งแต่เช้า ทีวีที่บ้านเป็นทีวีขาวดำ รับได้แค่บางช่องเท่านั้น การนั่งดูการ์ตูนทีวี ย่อมมีความสุข พอๆกับการนั่งอ่านการ์ตูนโดเรม่อน ในโลกทีวีขาวดำ ฮีโร่ก็สีเทาๆ บ้าง บางวันสบโอกาสได้ดูการ์ตูนทีวี ยังจำได้ดี เรื่องแรกที่จำได้ คือหุ่นยนต์คอมแบตต้า วี หรือ คอมแบตตา วี เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ยานหลายลำต่อตัวกันเป็นหุ่นยนต์ nคอมแบตต้าวี มีเสาอากาศเขา หน้าอกเป็นรูปตัว V ชอบปล่อยแสง และควงสว่าน แล้วทีเด็ดก็ใช้ลูกข่างยักษ์ ใช้ต่อสู้กับเหล่าร้าย พระเอกใส่หมวกกันน็อครูปตัววี (หมวกกันน็อคตอนเด็กๆ ไม่เคยเห็น เพิ่งเห็นครั้งแรกในการ์ตูนนี้ ผมเรียกไม่ถูก ก็เลยเรียกว่าที่ครอบหัวบางครั้งเราอยากเป็นพระเอกก็รอตอน ย่าปอกส้มโอ เอาเปลือกมาครอบหัว ) พระเอกชอบขี่มอเตอร์ไซด์เพลงประกอบที่เร้าใจในตอนเริ่มเป็นเพลงญี่ปุ่น ร้องว่า วี วี วี วีอะทอรี่ คอมไบ วัน ทู ทรี แล้วก็อะไรไม่รู้ เวลาร้องตอนนี้ก็ดำน้ำร้องเอา และเสียงพากย์ ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ บางตอนก็พากย์เสียงไทย บางทีก็เสียงญี่ปุ่น วัดดวงเอา ดูอยู่หลายปี ต่อมาทีบ้านมีทีวี สี จึงได้รับรู้ว่า ฮีโร่เราก็มีสีเหมือนกัน อิ อิ อิ  แล้วมีหนังใหม่เข้ามา หนังเรื่องนี้ก็เลิกไป จนผมหลงลืมไปตามกาลเวลา

ผ่านมาหลายสิบปี วันหนึ่งผมได้ยินคนคุยกันเรื่องหุ่นยนต์ ในการ์ตูน ทำให้นึกได้ แต่ผมจำชื่อได้อย่างเดียวว่า คอมแบตต้า ก็ลองหาดุในอินเตอร์เน็ต ปรากฎว่า หุ่นยนต์คอมแบตต้า ในเวปไทยๆ หายากมาก มีข้อมูลน้อยมากๆเลย ผมก็เริ่มแกะหาไปเรื่อยๆ ท่องทั้งเวปญี่ปุ่น (ทั้งๆ ที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลย ขอขอบคุณคุณ โทโมฮารุ ซาโตะด้วย ที่ช่วยให้อธิบายข้อมูลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยให้) และพบว่า คอมแบตต้า วี นี่ก็ยอดนิยมใน อิตาลี มากๆ ผมได้รวบรวมข้อมูลไว้ พอผมหัดเขียน blog สิ่งแรกที่ผมจะเขียนคือเรื่องนี้ ฮีโร่ หุ่นยนต์ ในดวงใจของผม จากการค้นคว้าหาข้อมูล และรวบรวม ซึ่งอาจผิดได้บ้างก็สรุปเป็นเรื่องที่โม้ดังนี้

คอมแบตต้า วี หรือชื่อจริงๆ คือ คอมแบตเตอร์เลอร์ วี – Chōdenji Robo Combattler V (超電磁ロボ コン・バトラーV Chōdenji Robo Konbatorā Bui) ชื่อฝรั่งว่า Super Electromagnetic Robo Combattler V หรือ Ultra Electromagnetic Robot Combattler V และภาษาอาหรับว่า البطل خماسي , خماسي (แสดงว่าดังไกลไปอาหรับ ซาอุ อะไรพวกนี้)

คอมแบตต้าวี สร้างเมื่อปี 1976 (2519) ใครเกิดมั่งยัง เป็นภาพยนตร์การ์ตูน สี ?? แต่ที่บ้านตอนนั้นเป็นทีวีขาวดำ เลยไม่รู้ว่ามีสีหรือไม่  ร่วมสร้างโดยบริษัท โตเอะ – Toei , นิปปอนซันไรน์ – Nippon Sunrise และ Hiromi Production อำนวยการสร้างโดย Tadao Nagahama โดยออกอากาศทาง ทีวีอาซาฮี ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 1976-1977 ความยาว 54 ตอน (โอ้เยอะจัง แต่คงดูไม่ได้ครบหรอก) ตอนที่ 1 ถึง 47 ฉายทางเคเบิล และตอนที่ 48 ถึง 54 ฉายทางสถานี อาซาฮี (Asahi) ญี่ปุ่น โดยฉาย 17 เมษายน 1976 (พ.ศ. 2519) ถึง 28 พฤษภาคม 1977 (พ.ศ. 2520) ทุกวันเสาร์ เวลา 6 โมงเย็น ครึ่งชม. (ก็คล้ายๆ กับบ้านเราแต่ก่อน) มีไปฉายภาคภาษาอารบิค (อาหรับ) 28 ตอน ปี 1987-1988 (พ.ศ. 2530-2531) โอ้วฉายช้าจัง มีภาคภาษาอิตาลีด้วย โดยออกอากาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 1980 (พ.ศ. 2523) ซึ่งใกล้เคียงกับบ้านเรา

ส่วนเนื้อเรื่องหรือครับ มีสอง ช่วง เอาคร่าวๆ แล้วกัน
ช่วงแรก สัตว์ประหลาดต่างดาวบุกโลก นำโดยแม่ทัพ การูด้า (General Garuda) มาจากดาว Kyanbelu ครับ

เลยมีคนสร้างฐาน สร้างหุ่นคอมแบตต้า V สูง 57 เมตร หนัก 550 ตัน

combattlerV stand

นั่นคือ

ดอกเตอร์ทาเคชิ นานบาระ – Dr. Takeshi Nanbara – Dr.Takeshi Namwon(南原猛)

เป็นปู่ของ ซิซูรุ แต่ก็ได้รับบาดเจ็บจากต่อสู้ในตอนสอง  ในตอน 3 ก็เสียชีวิตลง หลังจากมอบอำนาจให้ศาสตราจารย์โยซึญ่า มาเป็นแทน

และหุ่นยนต์ผู้ช่วยโรเพตโตะ – Ropetto (ロペット)
เป็นหุ่นยนต์ตัวสีแดง มือทั้งสองเป็นคีม คอยตรวจคลื่นสมองเพื่อดูสภาพจิตใจของคนทีมทั้งห้าที่ขับยานเตรียมการรวมร่าง เมื่อพร้อมแล้วก็จะอนุญาตให้หุ่นรวมร่าง โดยส่งเสียงร้องว่า “Combine  okay”

และศาสตราจารย์ โยซึญ่า ฮากาเสะ
เป็นเพื่อนของ ดอกเตอร์ทาเคชิ นานบาระ เป็นคนชอบดื่มและชอบอยู่เงียบๆ   หลังจาก ดอกเตอร์ทาเคชิ นานบาระ เสียชีวิตแต่ก็รับสืบทอดหน้าที่ต่อได้ดี

เข้าต่อสู้ปกป้องโลกโดยมีผู้ควบคุมคอมแบตต้าวี ดังนี้
1. เฮียวมะ อาโออิ – Hyoma aoi  – 葵豹馬 – あおいひょうま เป็นพระเอก(เพราะหล่อสุดเด่นสุด) นิสัยเลือดร้อน  ใส่ชุดสีแดง โตจากบ้านเด็กกำพร้า และอยู่ในแก๊งนักบิด ตอนท้ายๆ ถูกนายพลการูด้า ทำลายแขน จึงต้องใส่แขนไซบอร์ค ทดแทน

เฮียวมะ อาโออิ ขับยานส่วนหัว BattleJet

Battle Jet
2. นานิว่า จูโซะ – Naniwa Juzu – 浪花十三(なにわじゅうぞう)เนื่องจากหน้าตาหล่อน้อยเลยกายเป็นพระรอง เกิด 1 เมษายน 1958 (พ.ศ. 2501) เป็นคนเยือกเย็น จึงมีชุดสีฟ้า  เป็นนักแม่นปืนระดับแชมป์โอลิมปิก  8 ปี

นานิว่า จูโซะ ขับยานส่วนแขน ชื่อ BattleCrusher  เวลายานนี้จะต่อกับส่วนอื่นเป็นหุ่นจะกลับด้านติดตั้ง
Battle Crusher
3. ไดซากุ นิชิกาว่า Daisaku Nishikawa – 西川大作(にしかわ だいさく) คล้ายรถถัง เป็นนักยูโดร่างใหญ่ ชอบวาดการ์ตูนฝันจะเป็นนักวาดการ์ตูน  เป็นคนอ่อนโยน จิตใจดี ใส่ชุดเหลือง

ไดซากุ นิชิกาว่า จะขับยานส่วนท้อง BattleTank ยานส่วนนี้คล้ายรถถัง

Battle Tank
4. ชิซูรุ นันบาระ  หรือ นามวอน ชิซูรุ Namwon Chizuru (南原ちずる) สาวน้อยน่ารักคนนี้ เธอเป็นหลานสาว ดอกเตอร์ นานบาระและเป็นนางเอกของเรื่องด้วย แต่งชุดสีชมพู
ชิซูรุ นันบาระ ขับยานส่วนขา BattleMarine
5.โคสุเกะ คิตะ  Kosuke Kita – 北小介(きたこすけ) เป็นเด็กอัจริยะ สมองฉลาดปราดเปรื่อง IQ200 และตามประสาเด็กเรียนก็มักจะใส่แว่นตาโต อีกทั้งเป็นนักประดิษฐ์ด้วย สวมชุดเขียว

โดย โคสุเกะ คิตะ ขับยานส่วนเท้า BattleCraft
Battle Craft
เมื่อเข้าต่อกรเหล่าสัตว์ประหลาด ยานต่างๆ จะแยกกันสู้ และแน่นอนตามฟอร์ม ก็ย่อมสู้ไม่ได้ ก็ต้องมารวมกันประกอบร่างกันเป็น คอมแบตต้า วี ซึ่งผมดูแล้ว เป็นต้นแบบให้ การ์ตูนรุ่นหลังๆ และเยาวชน เอาเป็นแบบอย่าง คือ สู้ไม่ได้ รวมกันรุม

Combattler

หลังจากรวมร่างแล้วจะได้เป็น หุ่นคอมแบตต้าวี
เมื่อเป็นหุ่นยนต์แล้ว คอมแบตต้าวี มีพิษสงร้ายกาจ มีอาวุธรอบตัวมากมาย ด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้คอมแบตต้า วี กำจัดเหล่าภัยพาลที่มาบุกโลกได้

 

– วีเลเซอร์ (V Laser) เป็นแสงเลเซอร์รูปตัววี ปล่อยออกมาจากหน้าผากของ คอมแบตต้าวี

vlaser
– ลำแสงแม่เหล็กไฟฟ้า (Ultra Electromagnetic Ray) คอมแบตต้า วี รับแสงจากเขาสองข้าง ส่งไปยังมือ ยิงแสงจากมือไปแล้ว ช๊อตๆๆๆ แหง็กๆ แต่ไม่ยักตายครับ

– ทุบครับ (Battle Punch) ขณะทุบคอมแบตต้าวี ก็ปล่อยไฟฟ้าออกมา สร้างความเสียหายหรือเรียกว่าทั้งทุบทั้งช็อตให้น่วมครับ

punch

– กงเล็บมหาภัย (Break Claw) เอาไว้จิก(ข่วน) สร้างความเสียหาย บาดเจ็บให้ศัตรู

claw

– ลูกเตะมหากาฬ (Battle Kick)

– กงล้อมหาภัยครับ (Battle Chainsaw) เป็นตีนตะขาบที่มีหนาม อยู่ด้านหลังของคอมแบบต้าวี เอาไว้โจมตีคู่ต่อสู้

rail

rail2

– หอกคู่ (Twin Lancer) สร้างโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าครับ ใช้แทงศัตรู

lance

– ลูกข่างแม่เหล็กไฟฟ้า หรือตัว โยโย่ยักษ์ (Choudenji Yo-yo) โดยมี 2 อัน(จาก4แผ่นที่ติดตรงเอวกับศอก) เวลาปาไปใส่ตัวเป้าหมายจะมี ฟันแหลมออกมารอบด้านข้าง แล้วมันหมุนควง ใส่ อันนี้โดนไปก็ไม่ตายอีก

yoyoyoyo2.jpg

– เฮอริเคนแม่เหล็กไฟฟ้า (choudenji tatsumaki) หรือพายุไฟฟ้า โดย คอมแบตต้า วี ปล่อยจากมือไปแล้วให้หมุนไปยังสัตว์ประหลาด โดนแล้วก็ช๊อต เป็นท่าที่ทำให้หยุดนิ่ง

ueh ueh

แม่เหล็กไฟฟ้าทอร์นาโด (choudenji Spin) แถวบ้านเรียก ท่าควงสว่าน โดยคอมแบตต้า วีจะยกมือขึ่นเหนือหัวชิดกันแล้วจะรวมกันเป็นสว่านแล้วหมุนทั้งตัว ขึ้นไปบนอากาศแล้วพุ่งไปทะลุเป้าหมายครับ ท่านี้เป็นท่าไม้ตายครับ โดนทีไรตายทุกที เป็นท่าสุดท้ายครับ ไม่เคยพลาด(มักจะใช้คู่กับchoudenji tatsumaki)

ues

ในช่วงที่สองเป็นการต่อสู้กับจักรพรรดินี เจเนล่า (Empress Janera – 女帝ジャネラ) และโชกุน ดันจิรุ Dungeru – ダンゲル将軍  รวมทั้งประธานาธิบดี (ผมแปลมั่วๆนะ) วารุคิเมเดสุ – Warukimedesu -総統ワルキメデス ช่วงนี้ผมไม่ได้ดูครับ

จักรพรรดินี เจเนล่า เป็นตัวร้ายทีมสุดท้ายที่ขนพลพลพรรคมารบกัน ตอนท้ายสู้ไม่ได้ หลบหนีแต่โดนประธานาธิบดีวารุคิเมเดสุ ที่โดนลงโทษเป็นหุ่นยนต์มาดัก กามิกาเซ่ ตายทั้งคู่

โดยโชกุนดันจิรุ เป็น พี่น้องกับ วารุคิเมเดสุ หลังจากพาทึมงานไปตายเป็นจำนวนมาก จักรพรรดินี เจเนล่า ก็สังหารโชกุนดันจิรุ สังเวยความผิดพลาด

ส่วน ประธานาธิบดีวารุคิเมเดสุ นั้น เป็นที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์ ของจักรพรรดินี เจเนล่า และพี่ชายโชกุนดันจิรุ เป็นคนสร้างและส่งสัตว์ประหลาดไปสู้กับคอมแบตต้าวี เรียกว่า เป็นนักปั้นและป๋าดัน ไปในตัว สุดท้ายสู้ไม่ได้ โดนจับไปเป็นหุ่นยนต์

ตอนหาข้อมูลครั้งแรกไปหลงหา หุ่นอีกตัวชื่อ Voltes V ซึ่งออกมาทีหลังคล้ายกับ Combattler V มาก (ฉายเมืองฝรั่ง มีเพลงประกอบเป็น อังกฤษ มีภาค The movie เยอะมาก ข้อมูลเลยเยอะ รุ่นนี้รุ่นญี่ปุ่นบุกโลก ฝรั่งติดงอมแงม ส่วนพี่ไทยไม่มาฉายมั้ง เพราะไม่เคยเห็น)

 

ตอนของ คอมแบตต้า วีรายชื่อตอนทั้ง 54 ตอนนี้ผมได้มาจากเวปอิตาลี แล้วก็แปลเป็นอังกฤษ แล้วแปลเป็นไทยอีกทีนึง ผิดพลาดยังไงขออภัยจริงๆภาคแรก มี 26 ตอน
Prima serie:
1. Gli eroi del Combattler The heroes of the Combattler /ฮีโร่ คอมแบตต้า
2. La vendetta di Malik The revenge of Malik / ความพยาบาทของมาลิก
3. I gemelli spaziali /The twin orbiter/ ดาวเทียมฝาแฝด
4. Un””arma divertente / A weapon blast / อานุภาพของอาวธ
5. Rischio scampa(n)to /Tang of Risk / สัญญาณแห่งมหันตภัย
6. L””invincibile Roy / The invincible Roy /รอย ผู้ไม่อาจเอาชนะได้
7. Il diabolico Frankstone / the unholy Frankstone / Franstone ผู้ชั่วร้าย
8. Attacco alla base / attack at the base/ ฐานถูกโจมตี
9. Il cucciolo del mostro /The pup of the monster / บุตรของอสูรกาย
10. Dingo s””innamora(to) / dingo’s turelove /รักแท้ของ Dingo
11. Fiducia riconquistata /trust win back /ศรัทธาแห่งชัยชนะหวนกลับมา
12. Il duello / The Duel / การดวลกัน
13. Campionessa di motociclismo / Champion of motocycle /แชมเปี้ยนแข่งมอเตอร์ไซด์
14. Distruggete la base! / Destroy the base / ทำลายฐาน
15. La piccola aliena / The little alien / มนุษย์ต่างดาวตัวจ้อย
16. Emergenza! / emergency / ภาวะเร่งด่วน
17. Il falso Combattler / The false Combattler / คอมแบตต้าที่ขัดข้อง
18. Questioni d””orgolio /Problem from pride / ปัญหาจากศักดิ์ศรี
19. Prigionieri! / Prisoner / นักโทษ
20. Il rapimento del professore / The abduction professor /ลักพาตัวศาสตราจารย์
21. Orfano dello spazio /Orphan of the space / เด็กกำพร้าจากอวกาศ
22. Battaglia marina / Battle Marine / การต่อสู้ทางทะเล
23. Amicizia tradita / betray friendship/ มิตรภาพที่ถูกทรยศ
24. Coraggio da leonessa / fortitude of lion / ความกล้าหาญของราชสีห์
25. La tragedia del generale / The tragedy of the general /เรื่องน่าเศร้าของแม่ทัพ
26. La caduta dell””impero / The fall of the empire / จักรวรรดิล่มสลาย
ภาคที่ 2 มี 28 ตอน Seconda serie:
27. Attacco su due fronti / Attack on two battlefront/การโจมตีที่สองแนวรบ
28. Lotta alla cieca / fight be ind / การต่อสู้ที่ตีบตัน
29. Piccoli eroi /Little hero (young hero) / วีรบุรุษอายุน้อย
30. Un prezioso alleato / a precious allied /พันธมิตรที่มีค่า
31. Ladri di energia /Robber energy / ขโมยพลังงาน
32. Il grande gelo/The big freezing cold / ความหนาวเหน็บครั้งใหญ่
33. Il gemello pasticcione/The twin jam / ความยุ่งยากทวีคูณ
34. Prigionieri di Janera /Prisoner of Janera / นักโทษของ เจนิร่า
35. Nessuna risposta della base! / No answer of the base / ไม่มีคำตอบจากฐาน
36. Regale di natale / regal of natal /กำเนิดของกษัตริย์
37. Una cascata di diamante / a cascade diamond / เพชรต่อผสาน
38. L””attacco delle rane meccaniche / The attack of the mechanical frogs /การโจมตีของกบจักรกล
39. Doppia minaccia / Double big stick /double lance / หอกคู่
40. La sostituzione / replacement / หน้าที่ทดแทน
41. Una citta”” in ostaggio / One city in hostage/ หนึ่งเมืองตัวประกัน
42. Un sicaria per Roy / A hired killer for Roy / นักฆ่ารับจ้างของรอย
43. Il ruggito del pericolo / The roar of the danger / เสียงคำรามแห่งภยันตราย
44. Operazione cyborg / Cyborg Operation / การปฎบัติการของหุ่นไซบอร์ค
45. La nuova arma di Warchimer / The new arm of Warchimer / แขนข้างใหม่ของ Warchimer
46. Il controllo dei cervelli / The control of the brains / การควบคุมของสมอง
47. Il pentimento di Dankel / The repentance of Dankel/สำนึกผิดของ Dankel
48. Il cobra a tre teste / The three cobra to witness / สามงูเห่าที่เป็นพยาน
49. Nemici d””infanzia /childhood of enemy/ ความไร้เดียงสาของศัตรู
50. Un segreto da conservare / A secret to conserve / ความลับที่เก็บงำไว้
51. I sosia assassini / a clone assassin / ร่างเหมือนมือสังหาร
52. La morte di Dankel / The dead of Dankel / การตายของ Dankel – ตอนญี่ปุ่นชื่อ การตายของพระอาทิตย์อัสดง Dangeru
53. Ultimo attacco alla Terra / Last attack to the Earth /การโจมตีครั้งสุดท้ายไปยังโลก
54. Il salvataggio della Terra / The rescue of the Earth /กอบกู้โลก

ขอขอบคุณ คุณโทโมฮารุ ซาโตะ ที่ช่วยแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยในช่วงแรก (น่าเสียดาย ท่านย้ายไปเป็น director ที่สาขาจีน ไม่งั้น ขอให้ช่วยแปลอะไรอีก) เพราะตอนนั้น อากู๋ ทรานสเลเตอร์ยังโง่อยู่

และขอขอบคุณ น้องๆ ที่ชอบคอมแบตต้า วี แล้วคัดลอกข้อมูลไปใช้ ทำให้อย่างน้อยสะดวก เวลากู้ข้อมูลกลับ ก็ไปคัดลอกกลับมาได้ เพิ่มเติมข้อมูล และแก้ไขในส่วนที่ผิด ได้

ฉุนฉี่ ที่เขาใหญ่

กระทงลอย หรือ ฉุนฉี่ไปเขาใหญ่ มีอะไรแปลกๆให้ดู ที่ห้องน้ำ ทางเข้าน้ำตกเหวนรกมี ต้นไม้ชื่อ ต้นฉุนฉี่ ชื่อเต็มๆ ว่า กระทงลอย เกิดความสงสัยว่า ฉุนฉี่มีคุณ ลักษณะยังไง อะไรที่มีกลิ่นฉุน ใบ ต้น ดอก ผล

หลังจากไปขุดคุ้ยข้อมูลแล้ว พบว่า ต้นฉุนฉี่นี่มีหลายชื่อมาก ตามท้องที่ต่างๆ เช่น กร๊อม (ชุมพร), กระทงลอย (ตราด)

ซ้อม กาซ้อม สอม (ภาคใต้),ขี้มด เหมือดเซาะ (น่าน), คับ (เชียงใหม่), ปีกุย (มลายู-สตูล), กะอาม ใบเมี่ยงอาม

โดยมีชื่อชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Crypteronia paniculata Blume

และมีชื่อวงศ์คือ CRYPTERONIACEAE

โดยมีลักษณะดังนี้ คือเป็นไม้ผลัดใบ ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 ม. นับว่าสูงมาก

เรือนยอดรูปกรวยคว่ำหรือทรงกระบอก เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา แตกเป็นแนว

ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ช่อย่อยยาวประมาณ 10 ซม.ดอกเล็ก สีเขียวอ่อนถึงเหลืองอ่อน

เวลาออกดอก : ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ซึ่งมีกลิ่นเหมือนฉี่มากๆ

ทำให้โชคดีว่า ช่วงที่ไปคือเดือน พฤษภาคม มันไม่มีดอกจึงไม่เหม็น ไม่งั้นเถียงกันว่า ห้องน้ำไม่สะอาดแน่ๆ

เลยตั้งคำถามในใจว่า หากดอกไม่ส่งกลิ่นแล้ว หากจะฉุนฉี่ นี่จะมาจากห้องน้ำชายหรือหญิง

จากนั้นผมก็มองหาพยานหลักฐานและได้มาดังที่ถ่ายรูปนั่นแหละครับ ชัวร์

http://edd.burapha.net/?p=175  MAY-20-2008 BY SUPPAWOOT (กู้ระบบจากของเก่า)

ฉุนฉี่ ที่เขาใหญ่ (เรื่องเก่า กู้เอามาเล่าใหม่)

MAY-20-2008 BY SUPPAWOOT (กู้ระบบจากของเก่า)

ไปเขาใหญ่ มีอะไรแปลกๆให้ดู ที่ห้องน้ำ ทางเข้าน้ำตกเหวนรกมี ต้นไม้ชื่อ ต้นฉุนฉี่ ชื่อเต็มๆ ว่า กระทงลอย เกิดความสงสัยว่า ฉุนฉี่นี่ฉุนฉี่ใคร หรือเป็นยังไง

หลังจากไปขุดคุ้ยข้อมูลแล้ว พบว่า ต้นฉุนฉี่นี่มีหลายชื่อมาก ตามท้องที่ต่างๆ เช่น กร๊อม (ชุมพร), กระทงลอย (ตราด)

ซ้อม กาซ้อม สอม (ภาคใต้),ขี้มด เหมือดเซาะ (น่าน), คับ (เชียงใหม่), ปีกุย (มลายู-สตูล), กะอาม ใบเมี่ยงอาม

โดยมีชื่อชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Crypteronia paniculata Blume

และมีชื่อวงศ์คือ CRYPTERONIACEAE

โดยมีลักษณะดังนี้ คือเป็นไม้ผลัดใบ ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 ม. นับว่าสูงมาก

เรือนยอดรูปกรวยคว่ำหรือทรงกระบอก เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา แตกเป็นแนว

ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ช่อย่อยยาวประมาณ 10 ซม.ดอกเล็ก สีเขียวอ่อนถึงเหลืองอ่อน

เวลาออกดอก : ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ซึ่งมีกลิ่นเหมือนฉี่มากๆ

ทำให้โชคดีว่า ช่วงที่ไปคือเดือน พฤษภาคม มันไม่มีดอกจึงไม่เหม็น ไม่งั้นเถียงกันว่า ห้องน้ำไม่สะอาดแน่ๆ

เลยตั้งคำถามในใจว่า หากดอกไม่ส่งกลิ่นแล้ว หากจะฉุนฉี่ นี่จะมาจากห้องน้ำชายหรือหญิง

จากนั้นผมก็มองหาพยานหลักฐานและได้มาดังที่ถ่ายรูปนั่นแหละครับ ชัวร์

สวัสดีชาวโลก – -‘ อีกครั้ง

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ

นี่คือหน้าแรกๆของ WordPress Blog ของ Edd ที่ทำมาใหม่ หลังจาก ล่มหลายที ย้ายที่หลายหนตามเทคโนโลยี

แรกๆ ที่เล่น ทำเวป ก็ไปพบกับ เวป blog iannnnn.com ซึ่งใช้ wordpress แล้วก็เริ่มทำบน Server ที่บ้านใช้ FreeBSD

ชื่อ http://www.burapha.net/~edd/wordpress  เมื่อปลายปี 2005 (พ.ศ. 2548) พร้อมๆ กับการทำ http://brain.itac.co.th

โดย Brain จะแนวความรู้คอมพิวเตอร์ ของแนว Hackๆ นิดๆ  สำหรับแนว edd จะเป็นแนว เรื่องเล่า เรื่องที่เจอะเจอมา เรื่องน่าสงสัย

เพลง กลอน ตามเวลา สถานการณ์ เรื่องฮาๆ ต่อมาพัฒนาขึ้นย้ายมาอยู่ที่อีก Server ได้ sub domain เป็น http://edd.burapha.net

ช่วงนั้นมี เรื่องเขียนมาก คนคว้านาน เรียกได้ว่า เขียนเก็บแบบ Offline แล้วค่อยออก  แล้ว หายนะมาเยือนเมื่อ Server ล่ม เมื่อกู้กลับมา

ก็ยังไม่ดีนัก ย้าย Server อีกสองครั้ง แล้วล่มข้อมูลหาย หมดแรงไฟในการเขียนหมดลง

ปลาย ปี 2554 หลังน้ำท่วม หันมาเล่น facebook พบว่า น่าเขียน แต่ข้อมูลไหลเร็วมาก เขียนไป แล้ว ข้อมูลตกไปแล้ว เหมาะกับการเขียนรายวัน

ไม่ใช่แนว แต่ก็เหมือนการจั่วหัวไว้ รายละเอียดสัญญาว่า จะกลับมาเขียนเพิ่ม ถ้ามีที่

ปี 2556 สมัคร wordpress.com ไว้แต่ก็ไม่โดน

ปี 2558 นี้เป็นปีที่ดี ได้กลับมาอยู่บน Hosting ดูมั่นคง ได้ edd.burapha.net  ใจสั่งมา มีไฟในการเขียน ต้องกลับไปขุดเอาของเก่า สมองเดิมๆ

กู้บ้าน แปลง blog ให้กลับมา สู้ๆ